NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów ogłoszonych po 1 października 2014 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
środa, 17 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
środa, 17 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
środa, 17 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2015 roku
Czytaj dalej
piątek, 19 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.
Czytaj dalej
piątek, 19 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.
Czytaj dalej
piątek, 19 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
piątek, 19 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w 2015 r.
Czytaj dalej
piątek, 19 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w 2015 roku
Czytaj dalej
poniedziałek, 22 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
poniedziałek, 22 grudzień, 2014 - 18:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej