NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów ogłoszonych po 1 października 2014 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
poniedziałek, 15 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
poniedziałek, 15 grudzień, 2014 - 18:00
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2015 r.
Czytaj dalej
wtorek, 16 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku
Czytaj dalej
wtorek, 16 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania zakażeniom HIV| i działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS w latach 2015-2017
Czytaj dalej
wtorek, 16 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w roku 2015
Czytaj dalej
wtorek, 16 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
wtorek, 16 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania narkomaniiw latach 2015-2017
Czytaj dalej
wtorek, 16 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
środa, 17 grudzień, 2014 - 12:00
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
środa, 17 grudzień, 2014 - 12:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2015- 2017
Czytaj dalej