NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów ogłoszonych po 1 października 2014 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
piątek, 12 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
piątek, 12 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
piątek, 12 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
piątek, 12 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2015
Czytaj dalej
poniedziałek, 15 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w roku 2015
Czytaj dalej
poniedziałek, 15 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
poniedziałek, 15 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w roku 2015
Czytaj dalej
poniedziałek, 15 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
poniedziałek, 15 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w roku 2015
Czytaj dalej
poniedziałek, 15 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej