NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów ogłoszonych po 1 października 2014 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
czwartek, 11 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
czwartek, 11 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
czwartek, 11 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
czwartek, 11 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych...
Czytaj dalej
czwartek, 11 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawyw 2015 roku
Czytaj dalej
piątek, 12 grudzień, 2014 - 12:00
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
piątek, 12 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt w 2015 r.
Czytaj dalej
piątek, 12 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2015-2016
Czytaj dalej
piątek, 12 grudzień, 2014 - 15:30
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
piątek, 12 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Czytaj dalej