NGO

Get Adobe Flash player

Letnio – jesienne spacery po terenie Dzielnicy Praga-Północ; otwarty...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-03-01 14:56, ext.piotr.jesiotr

Letnio – jesienne spacery po terenie Dzielnicy Praga-Północ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 15 maja, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2018 

Nazwa zadania konkursowego: Letnio – jesienne spacery po terenie Dzielnicy Praga-Północ

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15.05.2018 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2018 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną,
  a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Andrzej Haluch tel. 22 443 79 63, Kamila Janus tel. 22 443 81 38, Artur Nowaczyński 22 443 81 47 od poniedziałku do piątku  
  w godz. 8-16 ).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 9302/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_nr_93022018.docx, rozmiar pliku: 35.24 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: ogloszenie_93022018.docx, rozmiar pliku: 47.09 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 9603/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę 9302/2018
  (plik: 6.04_zmieniajaca_uchwala_spacer_letnie_2018_-.doc, rozmiar pliku: 46 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: 6.04_ogloszenie_do_uchwala_spacer_letnie_2018nowe_-.doc, rozmiar pliku: 173 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Uchwała nr 10132/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_komisja_sp_28-05.doc, rozmiar pliku: 55.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 71.61 KB)
  Pobierz