NGO

Get Adobe Flash player

Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy w 2017 r.; otwarty...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2016-11-23 14:53, p.jesiotr

Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy w 2017 r.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 13 stycznia, 2017 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy w 2017 r.

 

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,  należ złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do dnia 13.01.2017 r., do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2017 r., do godz. 16.00 w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie lub przesłać przesyłką,/pocztą tradycyjną,/ przesyłką kurierską na adres Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy: ul. Nowy Świat 18/20; 00-373 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu m.st. Warszawy).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

 

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych:

Monika Warniewska, nr telefonu (22) 443 36 67, w wtorki w godz. 10.00-12.00,

Katarzyna Zawiła, nr telefonu (22) 443 36 52  w środy w godz. 10.0.0-12.00.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Lista zawierająca dane o ofertach, które spełniły kryteria formalne
    (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-204_1.rtf, rozmiar pliku: 78.79 KB)
    Pobierz