NGO

Get Adobe Flash player

Działania edukacyjne o kotach wolno żyjących, ptakach i nietoperzach...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-30 15:12, ext.piotr.jesiotr

Działania edukacyjne o kotach wolno żyjących, ptakach i nietoperzach żyjących w mieście; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Ochrony Środowiska

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

piątek, 8 stycznia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Ochrona środowiska

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Działania edukacyjne o kotach wolno żyjących, ptakach i nietoperzach żyjących w mieście

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 8 stycznia 2021 roku do godz. 16:00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Jolanta Osiak, nr telefonu 22 44 32 583, Michał Wieteska, nr telefonu 22 44 32 545, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Lista ofert po ocenie formalnej
    (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-201.rtf, rozmiar pliku: 22.8 KB)
    Pobierz