NGO

Get Adobe Flash player

[Archiwum] Procedura konkursowa obowiązująca przy konkursach...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-11-08 11:14, p.jesiotr

[Archiwum] Procedura konkursowa obowiązująca przy konkursach ogłaszanych w dniach od 8 listopada 2017 r. do 28 lutego 2019 r.

Image preview

UWAGA: Poniższe dokumenty obowiązują jedynie przy konkursach ogłaszanych między 8 listopada 2017 r. a 28 lutego 2019 r. Do konkursów ogłaszanych po 1 marca 2019 r. stosuje się nowe zapisy ogłoszone zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy nr 339/2018 z dnia 1 marca 2019 r. Kliknij w niebieskie pole, aby zapoznać się z treścią nowej procedury konkursowej: 

Procedura konkursowa z dnia 1 marca 2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 22 października 2018 roku Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie nr 1650/2018 zmieniające zarządzenie nr 1613/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie w dniu 22 października 2018 roku.

Poniżej została zamieszczona treść zarządzenia wraz z załącznikami - kliknij w niebieską czcionkę aby pobrać dokument.

Zarządzenie zmieniające procedurę oraz tekst ujednolicony:

 1. Zarządzenie nr 1650/2018 zmienające procedurę konkursową;
 2. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 1613/2016.

Załączniki dotyczące procedury konkursowej dla biur: 

 1. Procedura konkursowa dla biur (zał. nr 1);
 2. Wzór zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert (zał. nr 3);
 3. Wzór zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy ws. powołania komisji konkursowej (zał. nr 5);
 4. Wzór zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy ws. unieważnienia otwartego konkursu ofert (zał. nr 7);
 5. Wzór oświadczenia dotyczącego bezstronności i poufności (zał. nr 9);
 6. Wzór protokołu zbiorczego (zał. nr 10);
 7. Wzór zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy ws. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert (zał. nr 12);
 8. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym (zał. nr 14)
 9. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym na podstawie oferty wspólnej (zał. nr 15);
 10. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w okresie od 2 do 5 lat (zał. nr 16);
 11. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w okresie od 2 do 5 lat na podstawie oferty wspólnej (zał. nr. 17);
 12. Wzór umowy regrantingowej (zał. nr 18)
 13. Wzór aneksu do umowy (zał. nr 19);
 14. Kontrola realizacji zadania publicznego dla biur (obowiązuje jedynie §15 i 16).

Załączniki dotyczące procedury konkursowej dla dzielnic:

 1. Procedura konkursowa dla dzielnic (zał. nr 2);
 2. Wzór uchwały Zarządu Dzielnicy ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert (zał. nr 4);
 3. Wzór uchwały Zarządu Dzielnicy ws. powołania komisji konkursowej (zał. nr 6);
 4. Wzór uchwały Zarządu Dzielnicy ws. unieważnienia otwartego konkursu ofert (zał. nr 8);
 5. Wzór oświadczenia dotyczącego bezstronności i poufności (zał. nr 9);
 6. Wzór protokołu zbiorczego (zał. nr 10);
 7. Wzór uchwały Zarządu Dzielnicy ws. rekomendowania do dofinansowania/finansowania ofert na realizację zadania publicznego (zał. nr 11);
 8. Wzór zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy ws. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert (zał. nr 13);
 9. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym (zał. nr 14);
 10. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym na podstawie oferty wspólnej (zał. nr 15);
 11. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w okresie od 2 do 5 lat (zał. nr 16);
 12. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w okresie od 2 do 5 lat na podstawie oferty wspólnej (zał. nr. 17);
 13. Wzór umowy regrantingowej (zał. nr 18);
 14. Wzór aneksu do umowy (zał. nr 19);
 15. Kontrola realizacji zadania publicznego dla dzielnic (obowiązuje jedynie §15 i 16).

 

W przypadku otwartych konkursów ofert ogłaszanych między dniem 5 listopada 2016 r. a 7 listopada 2017 r. stosuje się dokumentację zgodną z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1613/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. Kliknij w niebieskie pole aby uzyskać więcej informacji: Dawna procedura konkursowa z dnia 2 listopada 2016 r.

Pliki do pobrania - Procedura konkursowa

 1. 1.
  Procedura konkursowa dla biur (zał. nr 1)
  (plik: zalacznik_1_do_zmiany_zarzadzenia_1613.pdf, rozmiar pliku: 300.69 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Procedura konkursowa dla dzielnic (zał. nr 2)
  (plik: zalacznik_2_do_zmiany_zarzadzenia_1613.pdf, rozmiar pliku: 309.48 KB)
  Pobierz