NGO

Get Adobe Flash player

Procedura konkursowa

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2016-02-15 13:28, agasior

Image preview

W dniu 22 października 2012 roku Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie nr 3463/2012 w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i ogłaszania wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu m.st. Warszawy w biurach Urzędu .st. Warszawy i wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy oraz trybu rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań publicznych, tzw. procedurę konkursową.

Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie w dniu 30 października 2012 roku.

Poniżej została zamieszczona treść zarządzenia wraz z załącznikami:

 

Pliki do pobrania - Zarządzenie zmieniające procedurę

 1. 1.
  Zarządzenie nr 1514/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2015 roku
  (plik: zarzadzenie_1514_2015.pdf, rozmiar pliku: 219.37 KB)
  Pobierz

Pliki do pobrania - Zmienione załączniki do procedury

 1. 1.
  wzór Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  (plik: wzor_zarzadzenia_prezydenta_m.st_._warszawy_w_sprawie_ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego.doc, rozmiar pliku: 203.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  wzór Uchwały Zarządu Dzielnicy m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  (plik: wzor_uchwaly_zarzadu_dzielnicy_m.st_._warszawy_w_sprawie_ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego.doc, rozmiar pliku: 190.5 KB)
  Pobierz

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zarządzenie nr 3463/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 października 2012 roku (w wersji pdf)
  (plik: skan_procedury_do_druku.pdf, rozmiar pliku: 14108.18 KB)
  Pobierz

Pliki do pobrania - Procedura dla Biur Urzędu m.st. Warszawy - dla otwartych konkursów ofert ogłoszonych po dniu 30 października 2012 roku

 1. 1.
  Zarzadzenie nr 3463/2012 z dnia 22 października 2012 roku
  (plik: 3463_2211.doc, rozmiar pliku: 57 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Tryb ogłaszania, przeprowadzania i ogłaszania wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
  (plik: 3463_2210zal1.doc.doc, rozmiar pliku: 133.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  wzór Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  (plik: 3463_2210zal3.doc.doc, rozmiar pliku: 252.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  wzór Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert
  (plik: 3463_2210zal5.doc.doc, rozmiar pliku: 38 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  wzór Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
  (plik: 3463_2210zal7.doc.doc, rozmiar pliku: 37.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  wzór oświadczenia dotyczacego bezstronności członka komisji konkursowej
  (plik: 3463_2210zal9.doc.doc, rozmiar pliku: 33.5 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  wzór protokołu komisji konkursowej
  (plik: 3463_2210zal10.doc.doc, rozmiar pliku: 51.5 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  wzór protokołu zbiorczego
  (plik: 3463_2210zal11.doc.doc, rozmiar pliku: 56 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  wzór Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie częściowego/końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
  (plik: 3463_2210zal14.doc.doc, rozmiar pliku: 54.5 KB)
  Pobierz

Pliki do pobrania - Procedura dla dzielnic m.st. Warszawy - dla otwartych konkursów ofert ogłoszonych po dniu 30 października 2012 roku

 1. 1.
  Zarzadzenie nr 3463/2012 z dnia 22 października 2012 roku
  (plik: 3463_2211.doc, rozmiar pliku: 57 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Tryb ogłaszania, przeprowadzania i ogłaszania wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
  (plik: 3463_2210zal2.doc.doc, rozmiar pliku: 154.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  wzór Uchwały Zarządu Dzielnicy m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  (plik: 3463_2210zal4.doc.doc, rozmiar pliku: 230.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  wzór Uchwały Zarządu Dzielnicy m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert
  (plik: 3463_2210zal91.doc.doc, rozmiar pliku: 38 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  wzór Uchwały Zarządu Dzielnicy m.st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
  (plik: 3463_2210zal8.doc.doc, rozmiar pliku: 38.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  wzór oświadczenia dotyczacego bezstronności członka komisji konkursowej
  (plik: 3463_2210zal9.doc.doc, rozmiar pliku: 33.5 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  wzór protokołu komisji konkursowej
  (plik: 3463_2210zal10.doc.doc, rozmiar pliku: 51.5 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  wzór Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie częściowego/końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
  (plik: 3463_2210zal15.doc.doc, rozmiar pliku: 57 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  wzór protokołu zbiorczego
  (plik: 3463_2210zal11.doc.doc, rozmiar pliku: 56 KB)
  Pobierz