NGO

Get Adobe Flash player

Formularze

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2016-09-05 11:18, p.jesiotr

W dniu 3 września 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Nowe formularze stosuje się do konkursów ogłoszonych po dniu 3 września 2016 roku.  Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się dotychczasowe fromularze.

Aktualne Formularze

Formularze do konkursów ogłoszonych przed 3 września 2016 roku