NGO

Get Adobe Flash player

Nabór do WRDPP V kadencji na lata 2020 -2023

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-02-28 12:26, p.jesiotr


Uprzejmie informujemy, że nabór kandydatów do Warszawskiej Rady Działalności Pozytku Publicznego (WRDPP) V kadencji na lata 2020 - 2023 zakończył się. Zapraszamy do głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowy w WRDPP:

 

GŁOSOWANIE

 

Informacja o naborze kandydatów:

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru kandydatur na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP) V kadencji na lata 2020 – 2023. Zgodnie z uchwałą nr XLIX/1374/2013 Rady m.st. Warszawy Prezydent m.st. Warszawy powoła dwunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych, których kandydatury uzyskają w głosowaniu najwięcej głosów. Poniżej przedstawiam sposób zgłoszenia kandydatury oraz harmonogram wyboru nowych przedstawicieli w WRDPP.

 

Zgłaszanie kandydatur przez Branżową Komisje Dialogu Społecznego (BKDS):

Każdy BKDS ma prawo (ale nie obowiązek) zgłosić jedną kandydaturę na przedstawiciela organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2020-2023. Aby prawidłowo zgłosić kandydaturę swojego przedstawiciela należy w terminie od 2 marca do 30 kwietnia 2020 roku przekazać do Centrum Komunikacji Społecznej (w formie papierowej do sekretariatu przy ul. L. Kruczkowskiego 2, I piętro, 00-412 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres ngo@um.warszawa.pl)  komplet następujących dokumentów:

 1. formularz zgłoszenia kandydatury,
 2. krótką notę biograficzną kandydata,
 3. zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
 4. zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne.

 

Harmonogram wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji:

 

 1. Zgłaszanie kandydatur przez  BKDS-y (jedna kandydatura przez jedną komisję):
  od  2 marca 2020 roku (poniedziałek) –  do 30 kwietnia 2020 roku (czwartek).
 2. Weryfikacja zgłoszeń i publikacja listy kandydatur na stronie www.ngo.um.warszawa.pl - 4 maja (poniedziałek ) do 8 maja 2020 roku (piątek).  
 3. Oddawanie głosów przez organizacje działające na terenie Warszawy na kandydatury wymienione na liście zamieszczonej na stronie www.ngo.um.warszawa.pl
  od 11 maja 2020 roku (poniedziałek) – do 10 czerwca 2020 roku (środa).
 4. Weryfikacja oddanych głosów
  od 11 czerwca 2020 roku (czwartek) – do 16 czerwca 2020 roku (wtorek).
 5. Ogłoszenie wyników 17 czerwca 2020 roku (środa).
 6. Lipiec 2020 roku – Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2020 -2023 oraz pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Formularz zgłoszenia kandydatury
  (plik: 1._formularz_zgloszenia_kandydatury_wrdpp.doc, rozmiar pliku: 34 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zgoda kandydata na zgłoszenie jego kandydatury
  (plik: 3._zgoda_kandydata_na_zgloszenie_jego_kandydatury.doc, rozmiar pliku: 32 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych
  (plik: 4._zgoda_kandydata_na_przetwarzanie_jego_danych_osobowyc.doc, rozmiar pliku: 32.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne
  (plik: 5._oswiadczenie_kandydata_o_niekaralnosci.doc, rozmiar pliku: 33 KB)
  Pobierz