NGO

Get Adobe Flash player

Dostępność środków finansowych w 2020 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-01-03 11:55, ext.piotr.jesiotr

Nabór odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie witkac.pl
Oferty należy składać w generatorze, następnie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, które musi zostać podpisane (czytelnie) przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w miejscu wskazanym w naborze elektronicznym. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej dostarczenia pod wskazany adres w wersji papierowej (nie liczy się data stempla pocztowego). 

Przed złożeniem oferty zachęcamy do zapoznania się z treścią aktualnej procedury małych dotacji.

Śródmieście

-Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

46 720,00 zł

link do naboru w Generatorze Witkac: https://witkac.pl/#contest/view?id=12717


 

Mokotów

środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej :
19 700
Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/contest/view?id=12929