NGO

Get Adobe Flash player

Zespoły do spraw oceny realizacji zadania publicznego

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-08-28 11:15, ebudziszewska

Image preview

Zespoły do spraw oceny realizacji zadania publicznego (zespoły) są gremiami opiniodawczymi, powoływanymi przez dyrektora biura albo burmistrza na podstawie zarządzenia nr 2907/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 lipca 2012 roku.

 W skład zespołu wchodzą:

 •  przedstawiciele biura albo wydziału wskazani przez dyrektora biura albo burmistrza;
 •  przedstawiciele organizacji.

 Liczbę członków zespołu określa dyrektor biura albo burmistrz. Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych powinna być równa liczbie przedstawicieli biura albo wydziału.

 Członków zespołu wyznaczają:

 •  dyrektor biura albo burmistrz;
 •  KDS –  w przypadku małych grantów rozpatrywanych w biurze albo właściwy DKDS – w przypadku małych grantów rozpatrywanych w dzielnicy.

 

Zespoły powoływane są do opiniowania ofert:

 •  z danego zakresu w roku kalendarzowym; 
 •  do zaopiniowania konkretnej oferty.

 

! W przypadku niewskazania przedstawicieli organizacji przez KDS albo DKDS w skład zespołu wchodzą jedynie przedstawiciele biura albo wydziału.

! W przypadku wskazania przedstawicieli organizacji w liczbie mniejszej niż określona przez dyrektora biura albo burmistrza, w skład zespołu, oprócz przedstawicieli biura albo wydziału, wchodzą przedstawiciele organizacji w liczbie wskazanej przez KDS albo DKDS.

Pliki do pobrania - Zespoły powołane przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 1. 1.
  Zespół ds. oceny realizacji zadania publicznego w 2020 r. (kultura)
  (plik: 1623_001.pdf, rozmiar pliku: 26.93 KB)
  Pobierz