NGO

Get Adobe Flash player

Logotypy

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2014-06-18 11:35, agasior

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizując zadania finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy, zobowiązane są do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie finansowania lub współfinansowania realizacji zadania przez m.st. Warszawę.

Podgląd obrazka
Wybór logotypu zależy od tego:
  • czy projekt jest finansowany albo współfinansowany przez m.st. Warszawę,
  • która wersja kolorystyczna tła (biała lub czarna) lepiej pasuje do materiału informacyjnego lub promocyjnego,
  • czy projekt jest dzielnicowy czy ogólnomiejski.

Logotypy zamieszcza się zgodnie z Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

 

Logotypy dla poszczególnych dzielnic znajdują się TUTAJ

Pliki do pobrania

  1. 1.
    ZNAK PROMOCYJNY Projekt finansuje / współfinansuje m.st. Warszawa; tło białe i czarne
    (plik: znak_z_dopiskiem.zip, rozmiar pliku: 2385.2 KB)
    Pobierz