NGO

Get Adobe Flash player

Dostępność środków finansowych w 2015 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2015-12-17 12:03, agasior

Obecnie dostępne są środki finansowe na realizację zadań publicznych w 2015 roku w ramach tzw. małych grantów w następujących dzielnicach m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
  • Aktywizacja osób bezdomnych
   20 000 złotych
  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi
   16,67 złotych
  • Przeciwdziałanie HIV/AIDS
   125,00 złotych
  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
   30 000,00  złotych
  • Projekty wpisujące się w Program Rodzina na lata 2010-2020, których celem jest promowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz integracja rodziny, w tym w wymiarze międzypokoleniowym
   7 015,00 złotych
 2. Bemowo
  • Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych
   3 850 złotych
  • Program psychoedukacyjny w zakresie radzenia sobie z emocjami, agresją i przemocą skierowany do sprawców przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym; Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie
   1 960 złotych
 3. Białołęka
  • Działalność w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej zwłaszcza dzieci i młodzieży
   40 000 złotych
 4. Ochota
  • Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży
   1 945,15 złotych
 5. Praga Południe
  • Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie
   10 193,60 złotych
 6. Śródmieście
  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
   5 013,26 zł
 7. Rembertów
  • Ochrona i promocjia zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie
   2 000 złotych
  • Upowszechnianie kultury fizycznej
   3 000 złotych
 8. Targówek
  • Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej z okazji Dnia Dziecka - festyn gier podwórkowych
   5 000 złotych
 9. Ursynów
  • Ochrona i promocja zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi
   3 175 złotych
 10. Wawer
  • Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie
   9 080 złotych
  • Działania aktywizujące seniorów, wspierające osoby starsze w przypadkach przemocy i dyskryminacji ze względu na wiek
   4 020 złotych
 11. Wesoła
  • Kultura i sztuka
   500 złotych
 12. Wola
  • Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie
   50 000 złotych