NGO

Get Adobe Flash player

Zniesienie statusu pomnika przyrody

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2011-06-02 16:06, mleciak

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej w wersji elektronicznej:

projekt uchwały

formularz do zgłaszania uwag

oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

Konsultacje odbywać się będą w dniach 6 czerwca - 19 czerwca 2011 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2011 roku na:

 • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22/ 25 79 246,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
  (plik: projekt_uchwaly_w_sprawie_znieniesia_statusu_pomnika_przyrody.doc, rozmiar pliku: 36.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_projekt_uchwaly_w_sprawie_zniesienia_statusu_pomnika_przyrody.doc, rozmiar pliku: 32.5 KB)
  Pobierz