NGO

Get Adobe Flash player

Ochrona zwierząt

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2011-06-02 16:47, mleciak

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie m.st. Warszawy.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej w wersji elektronicznej:

projekt uchwały

formularz do zgłaszania uwag

oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 w pok. 413 (IV piętro).

Konsultacje odbywać się będą w dniach 6 czerwca - 25 czerwca 2011 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2011 roku na:

 • adres poczty elektronicznej dbedkowska@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22/ 25 79 246,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się (...)
  (plik: projekt_uchwaly_ochrona_zwierzat.pdf, rozmiar pliku: 197.82 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_projekt_uchwaly_ochrona_zwierzat.doc, rozmiar pliku: 33 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Sprawozdanie z konsultacji
  (plik: sprawozdanie_konsultacje_ochrona_zwierzat.pdf, rozmiar pliku: 518.9 KB)
  Pobierz