NGO

Get Adobe Flash player

Ustanowienie pomników przyrody

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2011-08-03 14:41, mleciak

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Treść projektu uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej w wersji elektronicznej:

projekt uchwały

uzasadnienie projektu uchwały

formularz do zgłaszania uwag

oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

Konsultacje odbywać się będą w dniach 8 sierpnia - 26 sierpnia 2011 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2011 roku na:

 • adres poczty elektronicznej aborowy@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22/ 25 79 270,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomników przyrody
  (plik: projekt_uchwaly_w_sprawie_ustanowienia_pomnikow_przyrody.pdf, rozmiar pliku: 147.83 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uzasadnienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomników przyrody
  (plik: uzasadnienie_projektu_uchwaly_w_sprawie_ustanowienia_pomnikow_przyrody.doc, rozmiar pliku: 44 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_projekt_uchwaly_w_sprawie_ustanowienia_pomnikow_przyrody.doc, rozmiar pliku: 32 KB)
  Pobierz