NGO

Get Adobe Flash player

Program zapobiegania bezdomności zwierząt

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2011-09-13 18:17, mleciak

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Treść projektu uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej i na stronie www.um.warszawa.pl/bos w wersji elektronicznej:

projekt uchwały

uzasadnienie projektu uchwały

formularz do zgłaszania uwag

oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 w pok. 412 (IV piętro).

Konsultacje odbywać się będą w dniach 15-30 września 2011 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2011 roku na:

 • adres poczty elektronicznej akosnik@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22/ 25 79 246,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy ws. przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy
  (plik: projekt_uchwaly_program_zapobiegania_bezdomnosci_zwierzat.pdf, rozmiar pliku: 159.79 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uzasadnienie projektu uchwały ws. przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy
  (plik: uzasadnienie_projektu_uchwaly_program_zapobiegania_bezdomnosci_zwierzat.doc, rozmiar pliku: 45.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_projekt_uchwaly_program_zapobiegania_bezdomnosci_zwierzat.doc, rozmiar pliku: 32.5 KB)
  Pobierz