NGO

Get Adobe Flash player

Program współpracy na 2012 rok

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2011-08-04 09:10, mleciak

Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej:

projekt programu współpracy na 2012 rok

formularz do zgłaszania uwag

oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy ul. Senatorskiej 27 w pok. 1.35 na I piętrze.

 

Konsultacje odbywają się od 27 czerwca do 16 sierpnia 2011 roku.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2011 roku na:

 • adres poczty elektronicznej ngo@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22 443-34-02,
 • adres siedziby Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ul. Senatorska 27
  00-099 Warszawa.

Uwagi do projektu programu na 2012 rok można również zgłosić poprzez platformę konsultacyjną.

 

Projekt programu współpracy na 2012 rok został stworzony na bazie programu współpracy na 2011 rok przez zespół składający się z członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W konsultowanym dokumencie wprowadzone zmiany, które zostały zaproponowane m.in. przez zespół roboczy Forum Dialogu Społecznego ds. programu współpracy na 2012 rok, związane są przede wszystkim z doprecyzowaniem zapisów dotyczących komisji dialogu społecznego, dzielnicowych komisji dialogu społecznego i Forum Dialogu Społecznego. Ponadto skróceniu uległa zawartość § 34 zawierającego priorytetowe zadania publiczne na 2012 rok. Ze względu na zbyt rozbudowaną strukturę tego paragrafu, pozostawiono jedynie główne punkty stanowiące o poszczególnych zadaniach priorytetowych.

Program współpracy m.st. Warszawy jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę stołecznego samorządu z III sektorem i co roku uchwalanym przez Radę m.st. Warszawy. Już po raz dziewiąty projekt tego dokumentu poddawany jest szerokim konsultacjom, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe.

 

 

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Projekt programu współpracy na 2012 rok
  (plik: projekt_programu_2012_10_27_11_do_konsultacji.doc, rozmiar pliku: 213.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz do zgłaszania uwag do projektu programu współpracy na 2012 rok
  (plik: formularz_projekt_programu_wspolpracy_na_2012_rok.doc, rozmiar pliku: 32.5 KB)
  Pobierz