NGO

Get Adobe Flash player

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2011-10-12 15:59, mleciak

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Dyrektor Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2015.

Treść projektu uchwały, załączniki do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

projekt uchwały

załacznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

uzasadnienie projektu uchwały

formularz do zgłaszania uwag

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach 14-24 października 2011 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2011 roku na:

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy ws. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (...)
  (plik: projekt_uchwaly_program_przeciwdzialania_przemocy.doc, rozmiar pliku: 24 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 do projektu uchwały ws. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (...)
  (plik: zalacznik_nr_1_do_uchwaly.doc, rozmiar pliku: 1061.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 do projektu uchwały ws. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (...)
  (plik: zalacznik_nr_2_do_uchwaly.doc, rozmiar pliku: 71 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Uzasadnienie projektu uchwały ws. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (...)
  (plik: uzasadnienie_do_uchwaly_program_przeciwdzialania_przemocy.doc, rozmiar pliku: 24.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Formularz zgłaszania uwag
  (plik: formularz_projekt_uchwaly_program_przeciwdzialania_przemocy.doc, rozmiar pliku: 32 KB)
  Pobierz