NGO

Get Adobe Flash player

Zakończone konsultacje

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2013-11-19 14:45, agasior

Image preview
 1. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzny w m.st. Warszawie na lata 2013-2015
  konsultacje trwały w dniach 16 lipca - 13 września 2013 roku
  wykaz uwag
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 2. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Estrady 29
  konsultacje trwały w dniach 26 sierpnia - 16 września 2013 roku
  wykaz uwag
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 3. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Torfowej 3
  konsultacje trwały w dniach 26 sierpnia - 16 września 2013 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 4. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody grupy trzech głazów narzutowych przy ul. 17 Stycznia 49 w Warszawie
  konsultacje trwały w dniach 28 czerwca – 19 lipca 2013 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 5. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
  konsultacje trwały w dniach 27 czerwca – 18 lipca 2013 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 6. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - głazu narzutowego usytuowanego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie
  konsultacje trwały w dniach 10 czerwca – 1 lipca 2013 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 7. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020
  konsultacje trwały w dniach 5 – 30 czerwca 2013 roku
  wykaz zgłoszonych uwag
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 8. projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013–2020
  konsultacje trwały w dniach 16 maja – 13 czerwca 2013 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 9. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawa na lata 2013–2015
  konsultacje trwały w dniach 21 maja – 11 czerwca 2013 roku 
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 10. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia projektu programu współpracy m.st. Warszawy w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  konsultacje trwały w dniach 13 maja – 9 czerwca 2013 roku
  wykaz zgłoszonych uwag
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 11. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
  konsultacje trwały od 29 kwietnia do 22 maja 2013 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 12. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody
  konsultacje trwały od 8 do 29 kwietnia 2013 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 13. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – grupy głazów narzutowych usytuowanych na terenie Skweru Alojzego Pawełka przy ul. Prądzyńskiego
  konsultacje trwały od 8 do 29 kwietnia 2013 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 14. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – głazu narzutowego usytuowanego przy al. Krakowskiej 206
  konsultacje trwały od 2 do 22 kwietnia 2013 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 15. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody – 6 głazów narzutowych
  konsultacje trwały od 2 do 22 kwietnia 2013 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 16. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz projekt zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  konsultacje trwały od 1 do 29 marca 2013 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
  projekt uchwały z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji
  projekt zarządzenia z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji

 17. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy
  konsultacje trwały od 28 grudnia 2012 roku do 4 stycznia 2013 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 18. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – głazu narzutowego znajdującego się przy ul. A. Bożka 4 na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
  konsultacje trwały od 16 do 30 listopada 2012 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 19. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – drzewa rosnącego przy ul. Rozłogi 4 na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
  konsultacje trwały od 16 do 30 listopada 2012 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 20. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomników przyrody – drzew z gatunku: dąb szypułkowy rosnący w rejonie ul. Biały Kamień oraz dwa dęby szypułkowe odm. stożkowa rosnące przy ul. Łowickiej 52 na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  konsultacje trwały od 16 do 30 listopada 2012 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 21. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomników przyrody – drzew z gatunku: wiąz szypułkowy rosnący przy ul. Ateńskiej 37 oraz dąb szypułkowy rosnący przy ul. Styki 22 na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  konsultacje trwały od 16 do 30 listopada 2012 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 22. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (II konsultacje)
  konsultacje trwały od 6 do 26 listopada 2012 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 23. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – głazu narzutowego znajdującego się przy ul. Grójeckiej 93 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  konsultacje trwały od 16 do 30 października 2012 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 24. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków tej Rady
  konsultacje trwały od 21 sierpnia do 17 września 2012 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 25. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  konsultacje trwały od 21 sierpnia do 17 września 2012 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 26. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
  konsultacje trwały od 30 lipca do 12 sierpnia 2012 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 27. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  konsultacje trwały od 8 czerwca do 2 lipca 2012 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 28. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody
  konsultacje trwały od 14 maja do 11 czerwca 2012 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 29. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”
  konsultacje trwały od 9 do 24 maja 2012 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 30. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - głaz narzutowy
  konsultacje trwały od 8 do 22 maja 2012 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 31. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
  konsultacje trwały od 6 do 23 kwietnia 2012 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 32. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2012 roku
  konsultacje trwały od 22 grudnia 2011 roku do 12 stycznia 2012 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 33. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
  konsultacje trwały od 21 listopada do 5 grudnia 2011 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 34. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą "Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt"
  konsultacje trwały od 7 do 20 listopada 2011 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 35. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2015
  konsultacje trwały od 14 do 24 października 2011 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 36. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta stołecznego Warszawy
  konsultacje trwały od 15 do 30 września 2011 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 37. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomników przyrody
  konsultacje trwały od 8 sierpnia do 26 sierpnia 2011 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 38. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy  w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  konsultacje trwały od 27 czerwca do 16 sierpnia 2011 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 39. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie m.st. Warszawy
  konsultacje trwały od 6 czerwca do 25 czerwca 2011 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 40. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
  konsultacje trwały od 6 do 19 czerwca 2011 roku
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 30 sierpnia - 20 września 2013 roku - Program "Warszawska Karta Rodziny"
  (plik: sprawozdanie.pdf, rozmiar pliku: 718.15 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 26 sierpnia - 16 września 2013 roku - ustanowienie pomnika przyrody
  (plik: sprawozdanie.pdf, rozmiar pliku: 34.97 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 16.05–13.06. 2013 r. – Program rozwoju edukacji w Warszawie
  (plik: sprawozdanie_z_konsultacji.pdf, rozmiar pliku: 1460.74 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 28 czerwca – 19 lipca 2013 roku – projekt uchwały ws. ustanowienia pomnika
  (plik: sprawozdanie_konsultacje_28_06_-_19_07_13.pdf, rozmiar pliku: 39.17 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 27 lipca – 18 czerwca 2013 r. – ws. dotacji celowej
  (plik: sprawozdanie.pdf, rozmiar pliku: 491.3 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 10 czerwca – 1 lipca 2013 r. – ws. ustanowienia pomnika przyrody (...)
  (plik: sprawozdanie_z_przeprowadzonych_konsultacji.pdf, rozmiar pliku: 256.26 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013–2020
  (plik: sprawozdanie_z_konsultacji.pdf, rozmiar pliku: 746.98 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  wykaz zgłoszonych uwag do projektu Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013–2020
  (plik: zbiorcze_uwagi_ngo_rozstrzygniecia.pdf, rozmiar pliku: 206.9 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  wykaz zgłoszonych uwag do projektu programu współpracy na 2014 rok
  (plik: zbiorcze_uwagi_zespol_na_strone.pdf, rozmiar pliku: 575.52 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 13 maja – 9 czerwca 2013 roku – projekt programu współpracy na 2014 rok
  (plik: sprawozdanie_z_konsultacji_i_uzgodnien_programu_2014.pdf, rozmiar pliku: 713.51 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 21 maja - 11 czerwca 2013 r. - projekt Programu Rozwoju Pieczy (...)
  (plik: sprawozdanie_z_konsultacji_prpz.pdf, rozmiar pliku: 21.03 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 29 kwietnia - 22 maja 2013 r. - w spr. ustanowienia pomnika przyrody
  (plik: sprawozdanie_z_przeprowadzonych_konsultacji.pdf, rozmiar pliku: 31.23 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 8-29 kwietnia 2013 r.- projekt uchwały ws. zniesienia ststusu pomnika
  (plik: sprawozdanie_z_przeprowadzonych_konsultacji.pdf, rozmiar pliku: 240.27 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 8-29 kwietnia 2013 r. - projekt uchwały ws. ustanowienia pomników przyrody
  (plik: sprawozdanie_z_przreprowadzonych_komsultacji.pdf, rozmiar pliku: 257.28 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 2 - 22 kwietnia 2013 r. - projekt uchwały ws. ustanowienia pomnika przyrody
  (plik: sprawozdanie_z_przeprowadzonych_konsultacji.pdf, rozmiar pliku: 246.57 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 2 - 22 kwietnia 2013 r. - projekt uchwały ws. zniesienia pomnika przyrody
  (plik: sprawozdanie_z_przeprowadzonych_konsultacji.pdf, rozmiar pliku: 239.92 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 1-29 marca 2013 r. - projekt uchwały ws. inicjatywy lokalnej
  (plik: raport_konsultacje_spoleczne_inicjatywa_lokalna_.pdf, rozmiar pliku: 566.2 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 28.12.2012 r. - 04.01.2013 r. - projekt regulaminu utrzymania porządku (..)
  (plik: raport_konsul_odpady_22_01_13.pdf, rozmiar pliku: 847.35 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 16-30 listopada 2012 r. - projekt ws. ustanowienia pomnika przyrody
  (plik: sprawozdanie_konsultacje_bozka.pdf, rozmiar pliku: 201.18 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 16-30 listopada 2012 r. - projekt ws. ustanowienia pomnika przyrody
  (plik: sprawozdanie_konsultacje_rozlogi.pdf, rozmiar pliku: 191.18 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 16-30 listopada 2012 r. - projekt ws. ustanowienia pomników przyrody
  (plik: sprawozdanie_konsultacje_mokotow.pdf, rozmiar pliku: 191.18 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 16-30 listopada 2012 r. - projekt ws. ustanowienia pomników przyrody
  (plik: sprawozdanie_konsultacje_praga_pd.pdf, rozmiar pliku: 191.18 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 6-26 listopada 2012 r. - projekt uchwały ws. WRP (II konsultacje)
  (plik: sprawozdanie_konsultacje_uzgodnienia_wrp_xi_12.pdf, rozmiar pliku: 369.16 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 16-30 października 2012 r. - projekt ws. ustanowienia pomnika przyrody
  (plik: sprawozdanie_z_konsultacji_glaz_narzutowy_16-30_10_12.pdf, rozmiar pliku: 241.45 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 21 sierpnia - 17 września 2012 r. - projekt uchwały ws. WRP
  (plik: sprawozdanie_konsultacje_uzgodnienia_wrp_vii_ix_12.pdf, rozmiar pliku: 476.14 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 21 sierpnia – 17 września 2013 r. – projeky uchwały ws. konsultowania
  (plik: sprawozdanie_konsultacje_konsultacje_z_ngo.pdf, rozmiar pliku: 517.72 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 30 lipca-12 sierpnia 2012 r. - projekt ws. zniesienia statusu (...)
  (plik: sprawozdanie_z_przeprowadzonych_konsultacji.pdf, rozmiar pliku: 65.11 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 8 czerwca-2 lipca 2012 roku - projekt programu współpracy na 2013 rok
  (plik: sprawozdanie_z_konsultacji_i_uzgodnien_programu_wspolpracy_2013.pdf, rozmiar pliku: 781.97 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 9-24 maja 2012 r. - projekt uchwały ws. utworzenia jednostki (...)
  (plik: sprawozdanie_z_konsultacji_centrum_pomocy_spolecznej.pdf, rozmiar pliku: 34.25 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 14 maja -11 czerwca 2012 r. - projekt uchwały ws. zniesienia statusu (...)
  (plik: sprawozdanie_z_konsultacji_zniesienie_statusu_pomnikow.pdf, rozmiar pliku: 315.1 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 8-22 maja 2012 r. - projekt uchwały ws. ustanowienia pomnika przyrody
  (plik: sprawozdanie_z_konsultacji_glaz_maj_2012.pdf, rozmiar pliku: 31.23 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dn. 6-23 kwietnia 2012 r. - projekt uchwały ws. ustanowienia pomnika przyrody
  (plik: sprawozdanie_z_konsultacji_pomnik_przyrody_6-23_04_12.pdf, rozmiar pliku: 35.1 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dn. 22 grudnia 2011 r. - 12 stycznia 2012 r. - projekt uchwały ws. programu (...)
  (plik: sprawozdanie_program_opieki_nad_zwierzetami.pdf, rozmiar pliku: 185.73 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 21.11-5.12. 2011 r.- projekt uchwały ws. zniesienia ststusu pomnika (...)
  (plik: sprawozdanie_z_przeprowadzonych_konsultacji_w_sprawie_zniesienia_ststusu_pomnika_przyrody.pdf, rozmiar pliku: 35.09 KB)
  Pobierz
 35. 35.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 7-20 listopada 2011 r. - projekt uchwały ws. statutu schroniska
  (plik: sprawozdanie_statut_schroniska_dla_bezdomnych_zwierzat.pdf, rozmiar pliku: 20.09 KB)
  Pobierz
 36. 36.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 14-24 października 2011 r. - projekt Programu Przeciwdziałnia Przemocy
  (plik: sprawozdanie_z_konsultacji_program_przeciwdzialania_przemocy.pdf, rozmiar pliku: 23.98 KB)
  Pobierz
 37. 37.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 15-30 września 2011 r. - projekt programu zapobiegania bezdomności zwierząt
  (plik: program_zapobiegania_bezdomnosci_zwierzat_sprawozdanie.pdf, rozmiar pliku: 171.96 KB)
  Pobierz
 38. 38.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 8-26 sierpnia 2011 r. - projekt uchwały ws. ustanowienia pomników przyrody
  (plik: sprawozdanie_z_konsultacji_ustanowienie_pomnika_przyrody_sierpien_2011.pdf, rozmiar pliku: 13.4 KB)
  Pobierz
 39. 39.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 27 czerwca - 16 sierpnia 2011 r. - projekt programu współpracy na 2012 rok
  (plik: sprawozdanie_z_konsultacji_projektu_programu_na_2012_rok.pdf, rozmiar pliku: 2034.12 KB)
  Pobierz
 40. 40.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 6-25 czerwca 2011 r. - projekt uchwały ws. określenia wymagań (...)
  (plik: sprawozdanie_bezdomne_zwierzeta.pdf, rozmiar pliku: 512.4 KB)
  Pobierz
 41. 41.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w dniach 6-19 czerwca 2011 r. - projekt uchwały ws. zniesienia statusu pomnika (...)
  (plik: sprawozdanie_na_strone_miasta.pdf, rozmiar pliku: 13.06 KB)
  Pobierz
 42. 42.
  wykaz zgłoszonych uwag do projektu w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Estrady 29
  (plik: uwagi_pisemne_zgloszone_w_trakcie_konsultacji.pdf, rozmiar pliku: 161.67 KB)
  Pobierz
 43. 43.
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
  (plik: sprawozdanie_z_przeprowadzonych_konsultacji.pdf, rozmiar pliku: 752.28 KB)
  Pobierz

Pliki do pobrania - Inicjatywa lokalna

 1. 1.
  Projekt uchwały z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji
  (plik: projekt_uchwaly_inicjatywa_lokalna_po_konsultacjach.pdf, rozmiar pliku: 296.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Projekt zarządzenia z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji
  (plik: projekt_zarzadzenia_inicjatywa_lokalna_po_konsultacjach.pdf, rozmiar pliku: 283.8 KB)
  Pobierz