NGO

Get Adobe Flash player

Rekomendacje dotyczące prowadzenia konsultacji społecznych

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-01-24 19:01, mleciak

W drugiej połowie 2011 roku zostało zrealizowane przedsięwzięcie dotyczące usprawniania procesu konsultacji społecznych w ramach projektu NOVUS - programu rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Image preview

Podczas pięciu dwudniowych warsztatów, w których w sumie uczestniczyło blisko stu samorządowych urzędników z pięciu ww.miast, wypracowano rekomendacje dotyczące przeprowadzania miejskich konsultacji, w tym konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Najpierw została przeprowadzona krótka diagnoza stanu dotyczącego konsultacji w każdym z pięciu miast. Na podstawie rozmów z urzędnikami, stanu ich wiedzy, doświadczeń i oczekiwań, zostały przygotowane warszaty, podczas których uczestnicy mogli wymienić się informacjami dotyczącymi konsultacji, wzbogacić swoją wiedzę w tym temacie oraz wspólnie sformułować wnioski i rekomendacje w tej materii.

 

Zapraszamy do zapoznania się z trzema częściami praktycznego mini przewodnika dla organizatorów konsultacji społecznych:

 1. podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi konsultacji społecznych,
 2. formułowaniem kwestii do konsultacji,
 3. podstawowymi zasadami wyboru i dotarcia z informacją do grupy docelowej,

a także do zaznajomienia się z dwoma przykładowymi studiami przypadku:

 1. skwerem Miłosza,
 2. holenderskimi kwietnikami.

Pliki do pobrania - Rekomendacje

 1. 1.
  Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne?
  (plik: novus_rekomendacje_jak_prowadzic_miejskie_konsultacje_spoleczne.pdf, rozmiar pliku: 487.97 KB)
  Pobierz

Pliki do pobrania - Praktyczny mini przewodnik dla organizatorów konsultacji społecznych

 1. 1.
  Podstawowe zagadnienia dotyczące konsultacji społecznych
  (plik: konsultacje_spoleczne_wprowadzenie.pdf, rozmiar pliku: 691.68 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Jak formułować kwestie do konsultacji?
  (plik: jak_formulowac_kwestie_do_konsultacji.pdf, rozmiar pliku: 513.92 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Podstawowe zasady wyboru i dotarcia z informacją do grupy docelowej
  (plik: targeting.pdf, rozmiar pliku: 635.96 KB)
  Pobierz

Pliki do pobrania - Studia przypadku

 1. 1.
  Skwer Miłosza
  (plik: skwer_milosza_case.pdf, rozmiar pliku: 322.22 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Holenderskie kwietniki
  (plik: holenderskie_kwietniki.pdf, rozmiar pliku: 260.36 KB)
  Pobierz