NGO

Get Adobe Flash player

Zniesienie statusu ochrony pomnika przyrody przy ul. Klasyków

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-07-30 17:04, mleciak

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

Treść projektu uchwały, uzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej i na stronie www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

Konsultacje odbywać się będą w dniach 30 lipca – 12 sierpnia 2012 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2012 roku na:

 • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22 257-92-70,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
  pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
  (plik: projekt_uchwaly_zniesienie_statusu_pomnika_przyrody.doc, rozmiar pliku: 41.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  uzasadnienie do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
  (plik: uzasadnienie.doc, rozmiar pliku: 28 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  formularz do zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
  (plik: formularz_do_zglaszania_uwag.doc, rozmiar pliku: 34 KB)
  Pobierz