NGO

Get Adobe Flash player

Ustanowienie pomnika przyrody – głaz narzutowy

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-10-16 14:36, mleciak

Image preview

Na podstawie uchwały Nr LXXXIX/2653/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 roku  i upoważnienia GP-0052/1986/2011 z dnia 16 maja 2011 roku Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach 

 

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody głazu narzutowego znajdującego się przy ul. Grójeckiej 93 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienie oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej i www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

Konsultacje odbywać się będą w dniach 16 października – 30 października 2012 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2012 roku na:

 • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22 25-79-270,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
  (plik: uchwala_glaz_pilsudskiego.doc, rozmiar pliku: 53 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  uzasadnienie do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
  (plik: uzasadnienie_glaz_pilsudskiego.doc, rozmiar pliku: 34.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  formularz do zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
  (plik: formularz_do_zglaszania_uwag.doc, rozmiar pliku: 34 KB)
  Pobierz