NGO

Get Adobe Flash player

Ustanowienie pomników przyrody – drzew z gatunku: wiąz szypułkowy...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-11-16 15:05, mleciak

Ustanowienie pomników przyrody – drzew z gatunku: wiąz szypułkowy rosnący przy ul. Ateńskiej 37 oraz dąb szypułkowy rosnący przy ul. Styki 22

Image preview

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomników przyrody – drzew z gatunku: wiąz szypułkowy rosnący przy ul. Ateńskiej 37 oraz dąb szypułkowy rosnący przy ul. Styki 22 na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Treść projektu uchwały, załączniki (1, 2, 3 i 4), uzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej i na stronie www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

Konsultacje odbywać się będą w dniach 16 – 30 listopada 2012 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2012 roku na:

 • adres poczty elektronicznej ext.ematejko@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22 257-92-70,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
  pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomników przyrody
  (plik: uchwala_powolanie_praga_poludnie.doc, rozmiar pliku: 62 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  załącznik nr 1 do projektu uchwały – nazwy, wymiary i położenie pomników przyrody
  (plik: zal.1do_uchwaly_w_sprawie_ustanowienia_pomnika_przyrody.doc, rozmiar pliku: 35.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  załącznik nr 2 do projektu uchwały – współrzędne geograficzne i geodezyjne pomników przyrody
  (plik: zal._2_do_uchwaly_w_sprawie_ustanowienia_pomnika_przyrody.doc, rozmiar pliku: 30 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  załącznik nr 3 do projektu uchwały – mapa lokalizacyjna dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Styki 22
  (plik: mapa_lokalizacyjna_pomnika_przyrody_dab_styki.pdf, rozmiar pliku: 71.23 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  załącznik nr 4 do projektu uchwały – mapa lokalizacyjna wiązu szypułkowego rosnącego przy ul. Ateńskiej 37
  (plik: mapa_lokalizacyjna_pomnika_przyrody_wiaz_atenska.pdf, rozmiar pliku: 61.23 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  uzasadnienie do projektu uchwały
  (plik: uzasadnienie_do_uchwaly.doc, rozmiar pliku: 32.5 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_do_zglaszania_uwag.doc, rozmiar pliku: 33 KB)
  Pobierz