NGO

Get Adobe Flash player

Ustanowienia pomnika przyrody – grupy trzech głazów narzutowych...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2013-06-27 09:45, agasior

Ustanowienia pomnika przyrody – grupy trzech głazów narzutowych usytuowanych przy ul. 17 Stycznia 49

Image preview

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – grupy trzech głazów narzutowych usytuowanych przy ul. 17 Stycznia 49 w Warszawie.

Treść projektu uchwały, załączniki (1, 2 i 3), uzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej i na stronie www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

Konsultacje odbywać się będą w dniach 28 czerwca – 19 lipca 2013 roku.

Uwagi do ww. projektu uchwały można zgłaszać przekazując wypełniony formularz w terminie do dnia 19 lipca 2013 roku na:

 • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl numer faksu 22 443-25-02,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy ws. ustanowienia pomnika przyrody grupy głazow narzutowych (...)
  (plik: projekt_uchwaly_w_sprawie_ustanowienia_pomnika_przyrody_ul._17_stycznia_49.doc, rozmiar pliku: 37.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (...)
  (plik: zalacznik_1.doc, rozmiar pliku: 33.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (...)
  (plik: zalacznik_2.doc, rozmiar pliku: 35 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (...)
  (plik: zal_3.pdf, rozmiar pliku: 222.79 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  uzasadnienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (...)
  (plik: uzasadnienie.doc, rozmiar pliku: 37 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_do_zglaszania_uwag.doc, rozmiar pliku: 34 KB)
  Pobierz