NGO

Get Adobe Flash player

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-12-27 23:04, mleciak

Image preview

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Treść projektu uchwały, załącznik, uzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej w pok. 205 (II piętro).

Konsultacje odbywać się będą w dniach 28 grudnia 2012 roku – 4 stycznia 2013 roku.

Skrócony termin uzgodnień projektu przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dostosowania z początkiem stycznia 2013 roku regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Sejmik Województwa Mazowieckiego, wbrew ustawowemu obowiązkowi, dopiero w dniu 22 października 2012 roku podjął uchwałę nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwałę nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia roku na:

 • adres poczty elektronicznej aradzilowska@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22 443-45-02,
 • adres siedziby Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy,
  ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
  (plik: uchwala_w_sprawie_regulaminu_utrzymania_czystosci_i_porzadku_w_gminach_-_27.12.2012.pdf, rozmiar pliku: 206.88 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  załącznik do projektu uchwały – regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
  (plik: regulamin_27.12.12.pdf, rozmiar pliku: 160.36 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  uzasadnienie do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku (...)
  (plik: uzasadnienie_do_uchwaly_w_sprawie_regulaminu_19.12.12.pdf, rozmiar pliku: 53.34 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_do_zglaszania_uwag.doc, rozmiar pliku: 26 KB)
  Pobierz