NGO

Get Adobe Flash player

projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wymagań dla...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2013-10-25 12:54, agasior

projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwiolenia na prowadzenie dzialaności...

Image preview

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Treść projektu uchwały, uzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej, na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, pok. 418.

Konsultacje odbywać się będą w dniach 25 października – 15 listopada 2013 roku.

Uwagi do ww. projektu uchwały można zgłaszać przekazując wypełniony formularz w terminie do dnia 15 listopada 2013 roku:

 • adres poczty elektronicznej dskipirzepa@um.warszawa.pl
 • numer faksu 22 443-25-02,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, pok. 418, 02-015 Warszawa.

 

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwiolenia...
  (plik: projekt_uchwaly_21_10_2013.pdf, rozmiar pliku: 224.31 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  uzasadnienie projektu uchwały m.st. Warszawy
  (plik: uzasadnienie_do_wymagan_aktualne.doc, rozmiar pliku: 51 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_konsultacji_projektu_uchwaly_rady_m.doc, rozmiar pliku: 34.5 KB)
  Pobierz