NGO

Get Adobe Flash player

Program "Warszawska Karta Rodziny"

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2013-08-30 15:38, mleciak

Image preview

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny”.

Treść projektu uchwały, uzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej, na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2.

Konsultacje odbywać się będą w dniach 30 sierpnia – 20 września 2013 roku.

Uwagi do ww. projektu uchwały można zgłaszać przekazując wypełniony formularz w terminie do dnia 20 września 2013 roku:

 • adres poczty elektronicznej ejozwiak@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22 443-14-42, 
 • adres siedziby Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, pokój 14, 00-098 Warszawa.

 

Jednocześnie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na debatę konsultacyjną, która odbędzie się 16 września 2013 roku w godz. 17.00–19.00 w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny”
  (plik: uchwala_uzasadnienie_30_08_13_16_00.pdf, rozmiar pliku: 19.4 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  uzasadnienie do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny”
  (plik: wkr_30_08_2013_16_00_projekt_uchwaly.pdf, rozmiar pliku: 33.88 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_do_zglaszania_uwag_wkr.doc, rozmiar pliku: 35.5 KB)
  Pobierz