NGO

Get Adobe Flash player

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2013-05-21 12:48, mleciak

Image preview

Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawa na lata 2013–2015. 

 

Treść projektu uchwały, załącznik uzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej i na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2.

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach 21 maja – 11 czerwca 2013 roku.

 

Uwagi do ww. projektu uchwały można zgłaszać przekazując wypełniony formularz w terminie do dnia 11 czerwca 2013 roku na:

 • adres poczty elektronicznej esamsel@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22 443-14-42,
 • adres siedziby Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

 

Jednocześnie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na debatę konsultacyjną, która odbędzie się 10 czerwca 2013 roku w godz. 9.00-11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego (parter) przy pl. Zamkowym 6.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawa na lata 2013–2015
  (plik: projekt_uchwaly_prpz.doc, rozmiar pliku: 32.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  załącznik do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawa (...)
  (plik: program_rozwoju_zastepczej_21_maj_2013_wersja_ostateczna.doc, rozmiar pliku: 599.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  uzasadnienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawa (...)
  (plik: uzasadnienie_prpz.doc, rozmiar pliku: 22.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_do_zglaszania_uwag_prpz.doc, rozmiar pliku: 34 KB)
  Pobierz