NGO

Get Adobe Flash player

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013– 2020

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2013-05-17 15:30, mleciak

Image preview

Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu "Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013–2020".

Treść projektu Programu, uzasadnienie, streszczenie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej i na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl.

Konsultacje odbywać się będą w dniach 16 maja – 13 czerwca 2013 roku.

Miasto przygotowuje projekt „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013–2020”, który będzie kierunkowym dokumentem opisującym cele i sposoby realizacji rozwoju warszawskiej edukacji do roku 2020.

Projekt Programu jest spójny ze strategicznymi dokumentami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i warszawskimi. Jest on równocześnie kontynuacją „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”. Program zawiera opis zasobów warszawskiej edukacji, diagnozę jej stanu, cele, strategiczne priorytety i kierunki działań, opis pożądanego modelu warszawskiej edukacji, sposobu zarządzania programem, bibliotekę dokumentów bazowych, wyszczególnienie projektów realizacyjnych.

W ostatnich miesiącach był on dyskutowany w różnych środowiskach związanych z edukacją, takich jak:

 • uczniowie i ich rodzice,
 • nauczyciele,
 • organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji,
 • instytucje nauki, kultury, sportu i inne działające na rzecz edukacji.

Obecnie projekt dokumentu poddawany jest szerokim konsultacjom społecznym.

 

Uwagi do ww. projektu uchwały można zgłaszać:

 1. przekazując wypełniony formularz w terminie do dnia 13 czerwca 2013 roku na:
 2. uczestnicząc w czterech debatach konsultacyjnych:
  • obszar "Nauczyciel" – 28 maja (wtorek) o godz. 17:30,
  • obszar „Uczeń”  – 4 czerwca (wtorek) o godz. 17:30,
  • obszar „Szkoła”  6 czerwca (czwartek) o godz. 17:30,
  • obszar „Edukacja poza szkołą”  – 12 czerwca (środa) o godz. 17:30.

    Miejsce wszystkich debat: Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 przy al. Jana Pawła II 69.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013– 2020
  (plik: program_rozwoju_edukacji_w_warszawie_2013-2020_16_maja_2013-1_2.pdf, rozmiar pliku: 2442.78 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  uzasadnienie do projektu Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013– 2020
  (plik: uzasadnienie_program_rozwoju_edukacji.pdf, rozmiar pliku: 1062.25 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  streszczenie Projektu programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013– 2020
  (plik: streszczenie_programu_rozowju_edukacji.pdf, rozmiar pliku: 50.09 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_projekt_programu_rozwoj_edukacji_w_warszawie.doc, rozmiar pliku: 34 KB)
  Pobierz