NGO

Get Adobe Flash player

Inicjatywa lokalna

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2013-03-02 10:15, mleciak


Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

oraz

projektu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy Miasta z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania określonych zadań na rzecz społeczności lokalnej. Przygotowujemy właśnie zapisy regulujące zasady tej współpracy w Warszawie.

Podstawowe założenia dotyczące inicjatywy lokalnej określone są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioski o realizację inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy lub reprezentujące ich organizacje pozarządowe i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej powinna określić Rada m.st. Warszawy w drodze uchwały. Tryb rozpatrywania i realizacji wniosków zostanie określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi inicjatywy lokalnej.

Zapraszamy do konsultacji społecznych, których celem jest zebranie opinii i uwag do projektów aktów prawnych, dotyczących inicjatywy lokalnej w Warszawie.

Treść projektu uchwały, uzasadnienie projektu uchwały, projekt zarządzenia, uzasadnienie projektu zarządzenia oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej.

Konsultacje odbywają się w dniach 1 – 29 marca 2013 roku.

Do 29 marca 2013 roku można zgłaszać uwagi, korzystając z jednego z poniższych sposobów:

 • poprzez platformę konsultacyjną www.konsultacje.um.warszawa.pl,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres konsultacje@um.warszawa.pl,
 • pocztą na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (z dopiskiem „inicjatywa lokalna”),
 • w punkcie konsultacyjnym  w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4, działającym od 4 do 29 marca 2013 roku:
  • we wtorki między godz. 17:00 a 19:00,
  • w czwartki między godz. 10:00 a 12:00.
 • w trakcie spotkania konsultacyjnego w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4:
  • 14 marca 2013 roku (czwartek) o godz. 18.00 (do 20.00),
  • 19 marca 2013 roku (wtorek) o godz. 18.00 (do 20.00).        

 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl.

Pliki do pobrania - określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 1. 1.
  projekt uchwały Rady m.st. Warszawy
  (plik: projekt_uchwaly_ws._inicjatywy_lokalnej_01.03.13.pdf, rozmiar pliku: 162.74 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  uzasadnienie do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
  (plik: uzasadnienie_do_projektu_uchwaly_ws._inicjatywy_lokalnej.pdf, rozmiar pliku: 139.66 KB)
  Pobierz

Pliki do pobrania - określenie szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 1. 1.
  projekt zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy
  (plik: projekt_zarzadzenia_ws._inicjatywy_lokalnej_01_03_13.pdf, rozmiar pliku: 116.97 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  uzasadnienie projektu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy
  (plik: uzasadnienie_do_projektu_zarzadzenia_ws._inicjatywy_lokalnej.pdf, rozmiar pliku: 138.71 KB)
  Pobierz

Pliki do pobrania - formularz do zgłaszania uwag

 1. 1.
  formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_do_zglaszania_uwag_inicjatywa_lokalna.doc, rozmiar pliku: 24.5 KB)
  Pobierz

Pliki do pobrania - materiał informacyjny

 1. 1.
  przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.15
  (plik: przepisy_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_dotyczace_inicjatywy_lokalnej.pdf, rozmiar pliku: 227.46 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  najważniejsze informacje dotyczące inicjatywy lokalnej
  (plik: najwazniejsze_informacje_na_temat_inicjatywy_lokalnej.pdf, rozmiar pliku: 83.54 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  plakat
  (plik: plakat_konsultacje_inicjatywa_lokalna-1.pdf, rozmiar pliku: 139.53 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  ulotka
  (plik: ulotka_konsultacje_inicjatywa_lokalna.pdf, rozmiar pliku: 724.67 KB)
  Pobierz