NGO

Get Adobe Flash player

Kalendarium konkursu S3KTOR 2017

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-01-04 12:11, wpilich


Przyjmowanie zgłoszeń inicjatyw do konkursu

do 23 lutego

Przyjmowanie oświadczeń od organizacji pozarządowych

do 28 lutego

Przekazanie zgłoszonych inicjatyw do preselekcji

1 - 2 marca

Preselekcja inicjatyw w Dzielnicowych Komisjach Dialogu Społecznego

2 – 23 marca

Przekazanie przez Dzielnicowe Komisje Dialogu rekomendacji do Centrum Komunikacji Społecznej

do 26 marca

Przekazanie przez Centrum Komunikacji Społecznej rekomendacji do zespołów roboczych

26 – 28 marca

Nominacja inicjatyw przez zespoły robocze do nagród i otwarte głosowanie Mieszkańców

28  marca
– 30 kwietnia

Obrady Kapituły Konkursowej

maj

Uroczysta Gala konkursu - ogłoszenie wyników

15 czerwca