NGO

Get Adobe Flash player

Zasady konkursu S3KTOR 2012

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2013-02-11 13:17, mleciak


Celem konkursu S3KTOR 2012 jest wytypowanie dziesięciu najlepszych warszawskich inicjatyw 2012 roku, których realizatorami były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako organizacje pozarządowe), oraz promocja działań warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców Warszawy. 

 

Kiedy można zgłaszać inicjatywy do konkursu S3KTOR 2012?

Na zgłoszenia inicjatyw czekamy od 11 lutego do 11 marca 2013 roku. Zgłoszenia przesłane przed i po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

Jakie inicjatywy można zgłosić do konkursu S3KTOR 2012?

 • realizowane w 2012 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również inicjatywy wieloletnie – w tym przypadku oceniany będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR,
 • realizowane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • organizowane na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

 

Kto może zgłosić inicjatywy do konkursu S3KTOR 2012?

Inicjatywę może zgłosić każdy – zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, czyli np. mieszkaniec Warszawy, organizacja pozarządowa, instytucja, firma etc.

 

Jak zgłosić inicjatywy do konkursu S3KTOR 2012?

 1. Jeśli inicjatywę zgłasza osoba albo podmiot, który nie jest organizacją pozarządową będącą realiztorem zgłaszanej inicjatywy – wystarczy wypełnić Kartę zgłoszenia inicjatywy online albo Kartę inicjatywy w pliku word, którą trzeba następnie przesłać:
  • pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na adres: ul. Senatorska 27, I piętro, pok. 136 (sekretariat), 00-099 Warszawa – za datę wpływu uznaje się datę doręczenia przesyłki do Centrum Komunikacji Społecznej,
  • pocztą elektroniczną na adres ngo@um.warszawa.pl,
  • faksem na numer 22 443-34-02.
 2. Jeśli inicjatywę zgłasza organizacja pozarządowa będąca realiztorem zgłaszanej inicjatywy – wystarczy wypełnić Kartę potwierdzenia udziału inicjatywy i przesłać:
  • pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na adres: ul. Senatorska 27, I piętro, pok. 136 (sekretariat), 00-099 Warszawa – za datę wpływu uznaje się datę doręczenia przesyłki do Centrum Komunikacji Społecznej,
  • pocztą elektroniczną na adres ngo@um.warszawa.pl,
  • faksem na numer 22 443-34-02.

 

Kto potwierdza udział inicjatywy w konkursie S3KTOR 2012?

 1. Jeśli inicjatywę do konkursu S3KTOR 2012 zgłosiła organizacja, która jest jej realiztorem, potwierdzenie udziału w konkursie następuje poprzez zgłoszenie inicjatywy do konkursu na Karcie potwierdzenia udziału inicjatywy. 
 2. Jeśli inicjatywa została zgłoszona przez kogoś innego niż organizację, która jest realizotorem danej inicjatywy, ta organizacja zostanie poproszona przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy o wypełnienie Karty potwierdzenia udziału inicjatywy.

 

Kalendarium konkursu S3KTOR 2012

 1. 11 lutego – 11 marca 2013 roku – zgłaszanie inicjatyw
 2. 11 lutego – 15 marca 2013 roku – potwierdzenie przez organizacje pozarządowe udziału zgłoszonych inicjatyw w konkursie S3KTOR 2012
 3. 20 marca 2013 roku – publikacja n astronie www.ngo.um.warszawa.pl listy zgłoszonych inicjatyw, których udziała został potwierdzony przez organizacje pozarządowe będące ich realizotorami
 4. 21 marca – 19 kwietnia 2013 roku – wstępna ocena inicjatyw zgłoszonych do konkursu, dokonywana przez biura Urzędu m.st. Warszawy i dzielnice m.st. Warszawy wspólnie z komisjami dialogu społecznego i dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego
 5. 19 kwietnia 2013 roku – publikacja składu Kapituły konkursowej na stronie www.ngo.um.warszawa.pl
 6. 25 kwietnia 2013 roku – publikacja listy inicjatyw nominowanych do nagród głównych
 7. 26 kwietnia – 26 maja 2013 roku – oddawanie przez mieszkańców Warszawy głosów na inicjatywy nominowane do nagród głównych
 8. 26 kwietnia – 26 maja 2013 roku – wybór najlepszych inicjatyw w maksymalnie 10 kategoriach konkursowych i laureatów Grand Prix i Nagrody Specjalnej
 9. 19 czerwca 2013 roku – uroczyste rozstrzygnięcie konkursu S3KTOR 2012

 

Image preview

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Karta zgłoszenia inicjatywy
  (plik: karta_zgloszenia_inicjatywy_s3ktor_2012.doc, rozmiar pliku: 24.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Karta potwierdzenia udziału inicjatywy
  (plik: karta_potwierdzenia_udzialu_inicjatywy_s3ktor_2012.doc, rozmiar pliku: 37 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  regulamin konkursu S3KTOR 2012
  (plik: regulamin_s3ktor_2012.doc, rozmiar pliku: 65.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  zarządzenie nr 3872/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu S3KTOR 2012
  (plik: zarzadzenie_3872_05_02_13.doc, rozmiar pliku: 139 KB)
  Pobierz