NGO

Get Adobe Flash player

Kalendarium konkursu

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2014-02-21 09:57, agasior


  • 13 lutego - 10 marca - zgłaszanie inicjatyw
  • do 14 marca - uzupełnianie informacji o inicjatywach przez organizacje
  • 17  marca - publikacja inicjatyw zakwalifikowanych do konkursu na stronie internetowej
  • 18 marca - wysyłka do biur, dzielnic z DKDS, oraz KDS materiałów dot. zgłoszonych inicjatyw
  • 19 marca do 8 kwietnia - wstępna ocena inicjatyw dokonana przez biura merytoryczne i dzielnice wraz z działającymi przy nich KDS-ami i DKDS-ami
  • do 9 kwietnia - publikacja składu Kapituły konkursowej na stronie www.ngo.um.warszawa.pl
  • 9 kwietnia - publikacja nominowanych inicjatyw na stronie www.ngo.um.warszawa.pl
  • 9 kwietnia do 28 kwietnia - otwarte głosowanie mieszkańców
  • 9 kwietnia do 8 maja - Kapituła wybiera 10 najlepszych inichatyw oraz przyznaje 3 nagrody specjalne
  • 6 czerwca - Uroczysta Gala Finałowa konkursu S3KTOR