NGO

Get Adobe Flash player

Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: środa, 2 marzec, 2016 - 14:50, agasior

Image preview

Najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury:

 

24 maja o godz. 16.30 w Biurze Kultury

Tematy:

 • kodeks dobrych praktyk NGO-domy kultury
 • informacje nt. prac dot. społecznej instytucji kultury
 • inne tematy, w tym konkursy jesienne i na edukację kulturalną.

 

W spotkaniu wzięło udział  6 organizacji (Komuna Warszawa, ME/ST, Fundacja Artystyczna Młyn, Dla Kontrastu. Fundacja na rzecz Kultury Niezależnej (nowy członek BKDS), Unia Teatr niemożliwy, Teraz Poliż) i dwie przedstawicielki BK: dyrektor Beata Obrebowska i Anna Stec.

1. skonsultowano dwa ogłoszenia konkursowe (Prezentacje, Kreacja) i terminy posiedzeń komisji konkursowej.

(Zaproponowane poprawki w załączeniu). w czasie dyskusji uwzględniano uwagi nadesłane mailowo.

W rezultacie:

- zwiększono środki na konkurs Prezentacje o 24 tys. (które zostały z poprzedniej edycji)

- wyjaśniono, że drugim jesiennym konkursem jest KREACJA,  gdyż takie było wskazanie BKDS

- prace komisji konkursowej będą się odbywały na początku lipca.

- zgłosiły się osoby do komisji konkursowych (edukacja)

2. Przedyskutowano KODEKS DOBRYCH PRAKTYK WSPÓŁPRACY NGO Z DOMAMI KULTURY

W rezultacie BKDS przekaże takie uwagi:

- wyrazy uznania dla inicjatorów tego przedsięwzięcia i podziękowania

- rekomendacja, by uregulować i ujednolicić współpracę finansową dk i ngo

- rekomendacja, by więcej MAL-i było prowadzonych przez ngo

3. Konsultacje Programu współpracy

Zaproponowano i przyjęto takie tematy do zadań priorytetowych:

- ogłoszenie konkursu na zarządzanie instytucją kultury przez NGO

- znalezienie formalnego sposobu na opłacanie pracy członków komisji konkursowych

- wprowadzenie konkursów 5-letnich na większą skalę  w biurach i dzielnicach

4. konkursy w 2019:

Postulat przywrócenia konkursów półtorarocznych

5. Relacje z prac zespołów roboczych

- zespół ds. oceny eksperckiej nie spotykał się - swe prace ma wznowić we wrześniu

- zespół ds. powierzania instytucji w zarządzanie ngo nie został powołany (taka inicjatywa miała wyjść ze strony BKDS; na spotkaniu BKDS nie było "lidera odcinka")

- zespół ds. społecznej instytucji kultury spotkał się co najmniej 5 razy.

Przygotowano projekt ogłoszenia konkursowego, który ma w czerwcu być przesłany do konsultacji. Zespół zarekomendował m.in.:

- zwiększenie środków na konkurs z innych źródeł niż planowany na przyszłe lata budżet dla NGO

Ponadto w pracach ustalono:

- konkurs otwarty na różne dziedziny i brak ograniczenia  liczby oferentów, którzy mogą dostać dofinansowanie

- konkurs na zadanie trwające 4,5 roku

- konsultacje projektu ogłoszenia do końca czerwca

- wydłużony okres składania ofert ze względu na wakacje

- posiedzenie komisji konkursowej we wrześniu

 

 

Przewodnicząca Komisji:

Alina Gałązka, Stowarzyszenie Komuna Otwock, 
kontakt@komuna.warszawa.pl

 

Prezydium Komisji:

Marek Chodaczyński, Unia Teatr Niemożliwy chodaczynski@go2.pl

Dariusz Jarosiński, Stowarzyszenie Scena 96 sztukaulicy@o2.pl

Szymon Turkiewicz, Teatr ME/ST mest.teatr@gmail.com

 

Skład Komisji:

 1. Biuro Kultury
 2. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
 3. Fundacja Rozwoju Teatru
 4. Stowarzyszenie komuna Otwock, Komuna Warszawa
 5. Fundacja AVE
 6. Instytut Sztuk Performatywnych 
 7. Teart Baza
 8. Bęc Zmiana
 9. Unia Teart Niemożliwy
 10. Scena 96
 11. Teatr Druga Strefa 
 12. Fundacja Młodego Kina
 13. Fundacja Form i i Kształtów
 14. Fundacja Sztuki Arteria
 15. Remus
 16. Stowarzyszenie Niezależnych  Osób Realizujących Materię Ambitną NORMA
 17. Teart AKT
 18. Ę
 19. Teraz Poliż
 20. Fundacja Burdąg
 21. ME/ST
 22. Fundacja Mysl w Ciele
 23. Fundacja Artystyczna PERFORM
 24. Stowarzyszenie Wolnego Słowa
 25. Scena  Lubelska
 26. Stowarzyszenie Pedagogów Teatru 
 27. Studium Teatralne
 28. Sztuka Nowa
 29. Studio Teatrlane Koło
 30. Fundacja Vlepvnet
 31. Stowarzyszenie Literacko-Muzyczne Ballada
 32. Fundacja Puszka
 33. STGU
 34. Scena Współczesna

 

Przedstawicielka Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy wchodząca w skład Komisji:

Aneta Domańska-Machnio
e-mail: a.domanska@um.warszawa.pl
tel. (22) 44 30 344

Wydarzenia dla Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury

 1. 1.
  Zobacz poniedziałek, 17 październik, 2016 - 09:55
 2. 2.
  Zobacz niedziela, 17 luty, 2013 - 06:30

Dokumenty

 1. 1.
  Kreacja_uwagi_bkds_ds_kultury_1_06_2018
 2. 2.
  Preznetacje_uwagi_bkds_ds_kultury
 3. 3.
  Protokół z posiedzenia Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury 24 stycznia 2018 roku
 4. 4.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniach 7 marca, 12 kwietnia 2017 roku
 5. 5.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniu 1 lutego 2017 roku
 6. 6.
  Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury i ds. Teatru w dniu 10 października 2016 roku
 7. 7.
  Sprawozdanie z działalności KDS ds. Kultury za 2015 rok
 8. 8.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniu 27 lutego 2016 roku
 9. 9.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniu 15 lutego 2016 roku
 10. 10.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniu 25 stycznia 2016 roku
 11. 11.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniu 3 marca 2015 roku
 12. 12.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniu 27 stycznia 2015 roku
 13. 13.
  Sprawozdanie z działalności KDS ds. Kultury za 2014 rok
 14. 14.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniu 18 marca 2014 roku
 15. 15.
  Sprawozdanie z działalności KDS ds. Kultury w 2013 roku