NGO

Get Adobe Flash player

Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: środa, 2 marzec, 2016 - 14:50, agasior

Image preview

Najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury:

 

Tylko do 22 marca do godz. 15.00 trwa dyskusja w grupie dyskusyjnej członków BKDS ds. kultury dotycząca opinii  w sprawie zaproponowanego przez Biuro Kultury konkursu dotyczącego Centrum Sztuki Włączającej.

Zasady dyskusji

1. proszę o dodawanie głosów merytorycznych  - innych niż argumenty spisane z dyskusji, która odbyła się z BK i  które znajdują się poniżej

2. proszę o wyraźne popieranie (za) lub negowanie (przeciw) argumentów.

3. proszę o nieprzekraczanie terminu - 22 marca do godz. 15.00, (22 marca kończą się konsultacje)

4. dyskutują tylko członkowie komisji

5. jedna organizacja ma jeden głos

ZEBRANE ARGUMENTY ZE SPOTKANIA Z BK - proszę przynajmniej napisać "za" lub "przeciw" w odniesieniu do poniższych argumentów!

1. Konkurs powinien być powierzeniem

2. komisja negatywnie ocenia sposób procedowania (nie było rozmów przed zaprezentowaniem projektu ogłoszenia oraz wnioskodawca nie spotkał się z komisją)

3. komisja jest przeciwna przeznaczeniu na ten konkurs środków na realizację zadań publicznych przez NGO już zaplanowanych na lata 2019-2020 (komisja wskazuje, że na konkurs powinny być przeznaczone dodatkowe środki tj,. większa niż dotychczasowa +5% każdego roku)

4. kwota planowanej dotacji jest za duża

5. autorski pomysł na centrum sztuki włączającej, które ma szanse zrealizować tylko jedna organizacja,  powinien być rozszerzony o inne działania.

6. Centrum Sztuki Włączającej powinno być instytucją

7. uwaga natury ogólnej: komisja postuluje wypracowanie zapisów dotyczących konkursów na zdania zgłaszane z inicjatywy własnej i dopisanie ich do procedury konkursowej.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji:

Alina Gałązka, Stowarzyszenie Komuna Otwock, 
kontakt@komuna.warszawa.pl

 

Prezydium Komisji:

Marek Chodaczyński, Unia Teatr Niemożliwy chodaczynski@go2.pl

Dariusz Jarosiński, Stowarzyszenie Scena 96 sztukaulicy@o2.pl

Szymon Turkiewicz, Teatr ME/ST mest.teatr@gmail.com

 

Skład Komisji:

 1. Biuro Kultury
 2. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
 3. Fundacja Rozwoju Teatru
 4. Stowarzyszenie komuna Otwock, Komuna Warszawa
 5. Fundacja AVE
 6. Instytut Sztuk Performatywnych 
 7. Teart Baza
 8. Bęc Zmiana
 9. Unia Teart Niemożliwy
 10. Scena 96
 11. Teatr Druga Strefa 
 12. Fundacja Młodego Kina
 13. Fundacja Form i i Kształtów
 14. Fundacja Sztuki Arteria
 15. Remus
 16. Stowarzyszenie Niezależnych  Osób Realizujących Materię Ambitną NORMA
 17. Teart AKT
 18. Ę
 19. Teraz Poliż
 20. Fundacja Burdąg
 21. ME/ST
 22. Fundacja Mysl w Ciele
 23. Fundacja Artystyczna PERFORM
 24. Stowarzyszenie Wolnego Słowa
 25. Scena  Lubelska
 26. Stowarzyszenie Pedagogów Teatru 
 27. Studium Teatralne
 28. Sztuka Nowa
 29. Studio Teatrlane Koło
 30. Fundacja Vlepvnet
 31. Stowarzyszenie Literacko-Muzyczne Ballada
 32. Fundacja Puszka
 33. STGU
 34. Scena Współczesna

 

Przedstawicielka Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy wchodząca w skład Komisji:

Aneta Domańska-Machnio
e-mail: a.domanska@um.warszawa.pl
tel. (22) 44 30 344

Wydarzenia dla Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury

 1. 1.
  Zobacz poniedziałek, 17 październik, 2016 - 09:55
 2. 2.
  Zobacz niedziela, 17 luty, 2013 - 06:30

Dokumenty

 1. 1.
  Protokół z posiedzenia Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury 24 stycznia 2018 roku
 2. 2.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniach 7 marca, 12 kwietnia 2017 roku
 3. 3.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniu 1 lutego 2017 roku
 4. 4.
  Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury i ds. Teatru w dniu 10 października 2016 roku
 5. 5.
  Sprawozdanie z działalności KDS ds. Kultury za 2015 rok
 6. 6.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniu 27 lutego 2016 roku
 7. 7.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniu 15 lutego 2016 roku
 8. 8.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniu 25 stycznia 2016 roku
 9. 9.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniu 3 marca 2015 roku
 10. 10.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniu 27 stycznia 2015 roku
 11. 11.
  Sprawozdanie z działalności KDS ds. Kultury za 2014 rok
 12. 12.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniu 18 marca 2014 roku
 13. 13.
  Sprawozdanie z działalności KDS ds. Kultury w 2013 roku
 14. 14.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury w dniu 29 stycznia 2014 roku
 15. 15.
  Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury, Tańca, Teatru i Muzyki w dniu26 września 2013 roku