NGO

Get Adobe Flash player

Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony praw lokatorów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: piątek, 2 czerwiec, 2017 - 09:44, admin

Najbliższe spotkanie Komisji:

17 września 2018
godz 16:30

przy ulicy Senatorskiej 36, sala konferencyjna 415, IV piętro.

 

 

Proponowany porządek spotkania:

 1. Przywitanie i przedstawienie przybyłych gości.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie prac Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich:

- wydawanie decyzji uchylających decyzje reprywatyzacyjne wydane przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami z naruszeniem prawa:

- dyskusja.

4.Omówienie stanowiska Prezydent Miasta st. Warszawy odnośnie wydawanych decyzji przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich:

- przejmowanie przez Miasto odzyskanych nieruchomości warszawskich;

- zaskarżanie przez Miasto wniosków o odszkodowanie i zadośćuczynienie składanych  przez lokatorów z zreprywatyzowanych nieruchomości warszawskich;

- dyskusja.

5.Opinia Komisji w sprawie projektu Urzędu Miasta st. Warszawy, przedstawionego przez zastępcę prezydenta Miasta st. Warszawy Witolda Phala na poprzednim posiedzeniu, dotyczącego ustawy o rekompensatach dla byłych najemców lokali mieszkalnych w

zasobie m.st. Warszawy pokrzywdzonych brakiem ustawy reprywatyzacyjnej:

- dyskusja.

6.Sprawy bieżące, wolne wnioski.

7.Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

8.Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego

Janusz Baranek
e-mail: janusbaranek@gmail.com

 

Skład Komisji Dialogu Społecznego:

 1. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
 2. Warszawiak na Swoim
 3. Stowarzyszenie Zgoda 4
 4. Stowarzyszenie Wileńska 31
 5. Stowarzyszenie Przemysłowa 31/33
 6. Stowarzyszenie Poznańska 14
 7. Stowarzyszenie Obrońców Mieszkańców Tykocińskiej
 8. Stowarzyszenie Mieszkańców ulicy Widok
 9. Stowarzyszenie Mieszkańców Wileńska 7
 10. Stowarzyszenie Mieszkańcy Kamienicy Hoża 27a
 11. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze
 12. Stowarzyszenie Lokatorzy w Obronie Prawa
 13. Polska Unia Lokatorów
 14. Ogólnopolski Ruch Ochrony Interesów Lokatorów
 15. Nasza Marszałkowska 8
 16. Komitet Obrony Lokatorów

Przedstawicielka Urzędu m.st. Warszawy w Komisji Dialogu Społecznego:

Magdalena Młochowska
p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Spraw Dekretowych
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw rozwiązywania problemów mieszkaniowych lokatorów zamieszkałych w budynkach zwracanych lub zwróconych byłym właścicielom lub ich następcom prawnym oraz w budynkach prywatnych zarządzanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy

tel.: 22 443 21 40
tel.: 22 443 22 22
email: mmlochowska@um.warszawa.pl

Wydarzenia dla Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony praw lokatorów

 1. 1.
  Zobacz wtorek, 3 styczeń, 2017 - 12:01

Dokumenty

 1. 1.
  Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły w dniu 7 listopada 2016 roku
 2. 2.
  Protokół posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony praw lokatorów w dniu 10 lutego 2017 roku
 3. 3.
  Protokół posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony praw lokatorów w dniu 27 stycznia 2017 roku
 4. 4.
  Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Praw Lokatorów w 2016 roku
 5. 5.
  Protokół posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony praw lokatorów w dniu 17 grudnia 2016 roku
 6. 6.
  Regulamin organizacyjny Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Praw Lokatorów