NGO

Get Adobe Flash player

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wola

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: wtorek, 7 marzec, 2017 - 11:00, agasior

Image preview

Najbliższe spotkanie Komisji:

12 marca 2017 roku
godz. 17:00

w Domu Sąsiedzkim na Ulrychowie przy ul. Jana Olbrachta 9.

 

 

Uwaga: godzina rozpoczynania zebrań DKDS Wola zmienia się na 17:00.

 

Plan Spotkania:

 

1. Powitanie, przyjęcie porządku zebrania.

2. Przyjęcie sprawozdania z zebrania z 12 lutego 2018 r.

3. Prezentacja Domu Sąsiedzkiego na Ulrychowie; omówienie możliwości współpracy Domu z organizacjami pozarządowymi.

4. Projekty ogłoszeń konkursowych przekazanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia na realizację w 2018 r. zadań publicznych (dyskusja, zaopiniowanie projektów, sformułowanie uwag i wniosków):
a) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
b) z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

5. Konkurs S3KTOR na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2017 - dokonanie preselekcji zgłoszonych projektów, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku na Woli (dyskusja, udzielenie rekomendacji wybranym projektom).

6. Informacje członków DKDS Wola: o udziale w ważnych spotkaniach w ramach dialogu społecznego, o ważniejszych wydarzeniach w organizacjach, o ważniejszych wydarzeniach na terenie Dzielnicy Wola.

7. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

1) Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej:

a. Wyjazd terapeutyczny dla rodzin i bliskich osób uzależnionych.

b. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej prowadzonej w placówkach wsparcia dziennego oraz miejscach koncentracji problemów społecznych.

2) Wolska Akademia Rodzica:
a) Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla zagrożonych uzależnieniami i przemocą rodziców/opiekunów dzieci w wieku 0-5.
b) Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla rodziców/opiekunów dzieci w okresie adolescencji.

3) Prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:

a) Przeprowadzenie Kampanii Informacyjnej Wolski Korowód promującej całoroczne działania pomocowe dla mieszkańców Dzielnicy Wola w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
b) Prowadzenie całorocznej plakatowej kampanii profilaktycznej dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów.
4) Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół.
5) Przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 6–18 lat.

 

W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

6) Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych - odzieży i artykułów chemii gospodarczej na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
7) Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie sprzedaży na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej.
8) Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku.

- omówienie założeń konkursów przez przedstawicieli Wydziału,

- dyskusja,

- sformułowanie uwag i propozycji,

- wybór kandydatów do komisji konkursowych oraz zespołów ds. oceny „małych grantów”

4. Sprawy organizacyjne DKDS Wola.

5. Informacje o działaniach DKDS Wola.

6. Informacje członków DKDS Wola: - o udziale w ważnych spotkaniach w ramach dialogu społecznego; - o ważniejszych wydarzeniach w organizacjach; - o ważniejszych wydarzeniach na terenie Dzielnicy Wola.

7. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

 

Przewodnicząca DKDS Wola
Grażyna Komiażyk (Towarzystwo Przyjaciół Woli)

dkds.wola@gmail.com

 

Prezydium DKDS Wola

Anna Perzyńska Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Danuta Porzucek Polski Związek Niewidomych Warszawa Wola-Bemowo
Dariusz Piątkowski Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa Wola

 

Skład Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego:

 1. Fundacja Mielnica / Obywatelska Rada Koła
 2. Polski Zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa-Wola
 3. Polski Związek Niewidomych Warszawa Wola-Bemowo
 4. Spółdzielnia Socjalna Wola
 5. Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil” Warszawa
 6. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
 7. Stowarzyszenie OD-DO
 8. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa
 9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOD Wola
 10. Towarzystwo Przyjaciół Woli

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Plan pracy DKDS 2018
  (plik: dkds_plan_pracy-2018.pdf, rozmiar pliku: 179.65 KB)
  Pobierz

Wydarzenia dla Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wola

 1. 1.
  Zobacz poniedziałek, 31 grudzień, 2012 - 11:27

Dokumenty

 1. 1.
  Protokół posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Wola w dniu 8 stycznia 2018 roku
 2. 2.
 3. 3.
  Protokół posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społeczego Wola w dniu 13 lutego 2017 roku
 4. 4.
  Protokół posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społeczego Wola w dniu 23 stycznia 2017 roku
 5. 5.
  Protokół posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społeczego Wola w dniu 14 listopada 2016 roku
 6. 6.
  Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Wola w dniu 10 października 2016 roku
 7. 7.
  Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Wola w dniu 12 września 2016 roku
 8. 8.
  Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Wola w dniu 11 lipca 2016 roku
 9. 9.
  Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Wola w dniu 9 maja 2016 roku
 10. 10.
  Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Wola w dniu 4 kwietnia 2016 roku
 11. 11.
  Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Wola w dniu 15 lutego 2016 roku
 12. 12.
  Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Wola w dniu 18 stycznia 2016 roku
 13. 13.
  Sprawozdanie z działalności DKDS Wola za 2015 rok
 14. 14.
  Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Wola w dniu 5 października 2015 roku
 15. 15.
  Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Wola w dniu 9 września 2015 roku