NGO

Get Adobe Flash player

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ochota

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: wtorek, 30 maj, 2017 - 09:13, agasior

Image preview 

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji:

Przewodniczący DKDS Ochota zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Dzielnicy Ochota, do udziału w posiedzeniu Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego dla Dzielnicy Ochota.

Posiedzenie odbędzie się we wtorek 11 lutego 2020 roku o godz. 14.00 w sali nr 121 w Urzędzie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a.

 

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Lokale dla organizacji pozarządowych w dzielnicy Ochota.

(Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy)

3. Informacja o przesunięciu środków dotacyjnych na finansowanie/dofinansowanie organizacji, z zadania B/VIII/2/2 „organizacja szkoleń i obozów sportowych” na zadanie B/VIII/2/1 „organizacja imprez sportowych.

(Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota)

4. Zakończenie konsultacji dotyczących konkursów w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Zadanie pn.: „Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2020 r.”

Zadanie pn.: „Turnusy readaptacyjne dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, współuzależnionych oraz ich bliskich”.

(Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota)

5. Sprawozdanie z działalności Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Ochota w 2019 roku.

(Przewodniczący DKDS Ochota)

6. „Program współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz Regulamin Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 

7. WYBORY na Przewodniczącego oraz członków Prezydium DKDS Ochota.

8. Wolne wnioski, sprawy różne i ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji:

Marek b. Chodaczyński
Unia Teatr Niemożliwy
e-mail: chodaczynski@o2.pl
tel.  606 447 322

 

Janusz Zieliński Fundacja „ Sztuka życia

Dariusz Jarosiński Stowarzyszenie Scena 96

Danuta Gajewska Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 

Skład Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego (organizacje obecne na pierwszym spotkaniu):

 1. Unia Teatr Niemożliwy
 2. Fundacja „Aspekty”
 3. Stowarzyszenie Scena 96
 4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 5. Centrum Edukacyjne „Empiria”
 6. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Warszawa Ochota
 7. Dla Kontrastu. Fundacja Na Rzecz Kultury Niezależnej
 8. Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M.
 9. Fundacja Dobrych Inicjatyw
 10. Fundacja Ergo Sum
 11. Fundacja EVA
 12. Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN
 13. Fundacja „Sztuka Życia”
 14. K.S. Delta Warszawa
 15. Mazowiecki Klub Karate Kyokushin
 16. Stowarzyszenie R. i O. O.U.U. „Wiara i Nadzieja”
 17. Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
 18. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Ochota
 19. Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Społecznych
 20. Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Omega”
 21. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 22. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”
 23. Stowarzyszenie WISE
 24. Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych
 25. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Warszawa Ochota
 26. Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Krokus
 27. Związek Sybiraków Koło Warszawa Ochota
 28. Fundacja Szczęśliwej Drogi
 29. Fundacja AKTYWIZACJA

Przedstawiciele Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy wchodzący w skład Dzielnicowej Komisji:

Sławomir Pelc
tel. +48225783676
e-mail: Spelc@um.warszawa.pl

Wydarzenia dla Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ochota

 1. 1.
  Zobacz wtorek, 5 marzec, 2013 - 14:03

Dokumenty

 1. 1.
  Sprawozdanie z działalności Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w 2019 roku
 2. 2.
  Sprawozdanie z działalności Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w 2018 roku
 3. 3.
  Sprawozdanie z działalności DKDS Ochota za 2017 rok
 4. 4.
  Sprawozdanie z działalności DKDS Ochota za 2016 rok
 5. 5.
  Sprawozdanie z działalności DKDS Ochota za 2015 rok
 6. 6.
  Oświadczenie reprezentanta organizacji pozarządowej ubiegającej się o miejsce w Zespole ds. budżetu partycypacyjnego o spełnianiu warunków
 7. 7.
  Sprawozdanie z działalności DKDS Ochota za 2014 rok
 8. 8.
  Sprawodzniae z działalności DKDS Ochota w 2013 roku
 9. 9.
  Sprawozdanie z działalności DKDS w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2012
 10. 10.
  Sprawozdanie z działalności DKDS Ochota w 2011 roku
 11. 11.
  Sprawozdanie z działalności DKDS Ochota w 2010 roku
 12. 12.
  Regulamin Dzielnicowej Komisji