NGO

Get Adobe Flash player

Określenie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-08-21 17:05, mleciak

Określenie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publiczneg (...)


Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków tej Rady.

Image preview

Treść projektu uchwały, uzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 w pok. 139 na I piętrze.

Konsultacje odbywać się będą w dniach 21 sierpnia – 17 września 2012 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2012 roku na:

 • adres poczty elektronicznej ngo@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22 443-34-02,
 • adres siedziby Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy,
  ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa.

 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 4 września 2012 roku (wtorek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w Pałacu Ślubów przy pl. Zamkowym 6. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany projekt dokumentu, będzie można zgłosić do niego uwagi i podyskutować na jego temat.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie potwierdzenia udziału w tym spotkaniu na adres poczty elektronicznej ngo@um.warszawa.pl do dnia 3 września 2012 roku (poniedziałek).

 

Harmonogram prac nad projektem uchwały

 1. Przygotowanie projektu uchwały
  czerwiec – lipiec 2012 roku
 2. Uzgodnienia z biurami i dzielnicami
  25 lipca – 24 sierpnia 2012 roku
 3. Konsultacje z organizacjami
  21 sierpnia – 17 września 2012 roku
 4. Spotkanie konsultacyjne   
  4 września 2012 roku o godz. 17:00 (wtorek)
 5. Analiza przez zespół roboczy uwag z konsultacji i uzgodnień
  wrzesień 2012 roku
 6. Biuro Prawne
  wrzesień – październik 2012 roku
 7. Opinia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  10 października 2012 roku (środa)
 8. Biuro Prawne (ewentualnie)
  październik 2012 roku
 9. Publikacja sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji
  paździenik 2012
 10. Skarbnik
  październik 2012 roku
 11. Gabinet Prezydenta
  październik 2012 roku
 12. Komisje Rady m.st. Warszawy
  październik – listopad 2012 roku
 13. Planowane przyjęcie uchwały przez Radę m.st. Warszawy
  8 listopada 2012 roku
 14. Opublikowanie uchwały na stronie www.ngo.um.warszawa.pl
  listopad 2012
   

Pliki do pobrania

 1. 1.
  projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania (...)
  (plik: projekt_zmiany_uchwaly_wrp_24_07_12.doc, rozmiar pliku: 73 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  uzasadnienie do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji (...)
  (plik: uzasadnienie_do_projektu_zmiany_uchwaly_wrp.doc, rozmiar pliku: 31.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  formularz do zgłaszania uwag do do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu powoływania członków (...)
  (plik: formularz_do_zglaszania_uwag_uchwala_o_wrp.doc, rozmiar pliku: 33.5 KB)
  Pobierz