NGO

Get Adobe Flash player

Terminy i notatki ze spotkań Forum

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-01-10 11:52, ext.piotr.jesiotr

Posiedzenie Forum Komisji Dialogu Społecznego

Data i miejsce:

6 lutego 2020 r. w godz. 17.30 – 19.30

Sala Konwalia - parter

Hotel Gromada Centrum
pl. Powstańców Warszawy 2,  Warszawa   

Do udziału w spotkaniu FKDS zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich branżowych i dzielnicowych komisji dialogu społecznego oraz osoby zainteresowane tematami, które będą poruszane na spotkaniu.

O czym będziemy rozmawiać?

 

Nasze spotkanie będzie otwarciem prac nad nowym wieloletnim PROGRAMEM ROZWOJU WSPÓŁPRACY M.ST. WARSZAWY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

 1. Zapoznamy się z harmonogramem prac nad nowym PRW  
 2. Poznamy diagnozę stanu współpracy organizacji i samorządu  
 3. Zbierzemy opinie i pomysły na to, co powinno się znaleźć w programie 
 4. Zachęcimy do włączenia się przedstawicieli/lek KDS do procesu tworzenia nowego PRW 

Program spotkania 

17.30-17.40    Powitanie i wprowadzenie do tematu spotkania – Marta Henzler i Katarzyna Sekutowicz, SCWO

17.40-18.00    Prezentacja diagnozy i harmonogramu prac nad PRW oraz krótka informacja o Konkursie S3KTOR – Ewa Kolankiewicz, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zespół Centrum Komunikacji Społecznej

Pytania, krótkie refleksje

18.00-18.45    Warsztaty (praca w grupach), zakres: jaki powinien być nowy program, co powinno się w nim znaleźć, jakie są problemy we współpracy organizacji z urzędem, jakie są potrzeby organizacji (moderatorki: Katarzyna Sekutowicz i Marta Henzler/SCWO, przedstawiciele/ki grup)

 

18.45-19.30    Prezentacja głównych wątków z każdej grupy (Katarzyna Sekutowicz i Marta

Henzler/SCWO, przedstawiciele/ki grup) Zamknięcie Forum

 

 

 

Zgłoszenia

Spotkanie ma charakter otwarty, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie na adres ewelina@boris.org.pl informacji, czy Państwa Komisja weźmie udział w spotkaniu oraz o liczbie osób z Państwa Komisji, które planują przyjść.

Dostępność

Miejsce jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na tłumaczenie na PJM lub pętlę indukcyjną do 31.01.2020 r.:

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela Joanna Krasnodębska (joannak@boris.org.pl).

O organizatorze

Forum Komisji Dialogu Społecznego organizuje Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO). SCWO to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.​

Pełna oferta SCWO jest dostępna na stronie warszawa.ngo.pl/scwo.

Aktualności: fb/warszawa.ngo.

 

 

Pliki do pobrania - Spotkania

 1. 1.
  26 marca 2019
  (plik: spotkanie_fkds.pdf, rozmiar pliku: 214.29 KB)
  Pobierz