NGO

Get Adobe Flash player

Formularze dla małych dotacji

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-03-14 10:35, p.jesiotr

W dniu 1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznegoW poniższych linkach dostępne są aktualne wzory wprowadzone powyższym rozporządzeniem oraz formularze stosowane we wcześniejszych okresach.

Nowe formularze stosuje się do ofert złożonych od dnia 1 marca 2019 r. włącznie.