NGO

Get Adobe Flash player

Formularze

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2016-09-05 11:18, p.jesiotr

W dniu 1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. W poniższych linkach dostępne są aktualne wzory wprowadzone powyższym rozporządzeniem oraz formularze stosowane we wcześniejszych okresach.  

Nowe formularze stosuje się do konkursów ogłoszonych od dnia 1 marca 2019 r. włącznie. 

Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się odpowiednio  fromularze zgodne z okresem, w którym ogłoszono konkurs.


Pliki do pobrania

  1. 1.
    Oświadczenie VAT
    (plik: oswiadczenie_vat_nowa_procedura.docx, rozmiar pliku: 13.24 KB)
    Pobierz