NGO

Get Adobe Flash player

Informacje o projekcie TORO

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-01-20 11:46, an.malinowska


TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje dotyczące projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”:

Wartość całkowita projektu: 1 658 380,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 658 380,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny 
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.4 Projekty innowacyjne
Okres realizacji: 01.01.2011 - 30.06.2013
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa

Partnerzy krajowi:

Partner zagraniczny:


CELEM OGÓLNYM projektu jest zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji miejskich/gminnych polityk publicznych w ciągu 24 miesięcy.

W ramach projektu planowane jest wsparcie Instytucji Ekonomii Społecznej poprzez


UŻYTKOWNICY

  1. Przedstawiciele Instytucji Ekonomii Społecznej – 30 osób aktywni na polu pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności NGO.
  2. Przedstawiciele JST – pracownicy Urzędu m.st. Warszawy – 40 osób współpracujących z instytucjami ekonomii społecznej z obszaru pomocy społecznej, bezpośrednio zajmujący się problematyką aktywnej integracji.

ODBIORCY

  1. Minimum 135 przedstawicieli NGO z Warszawy i Mazowsza uczestniczących w konsultacjach i upowszechnianiu Produktów Finalnych – odbiorcy pośredni to społeczność miasta.
  2. Minimum 500 przedstawicieli potencjalnych NGO z Warszawy mających możliwość korzystania z Produktów Finalnych projektu, będących adresatami kampanii informacyjnej.

 

Image previewImage preview

***

KONTAKT ws. III i IV Produktu TORO

Anna Malinowska
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
e-mail: an.malinowska [at] um.warszawa.pl
tel.: 22 443 34 36