NGO

Get Adobe Flash player

Mechanizm Wsparcia - produkt IV

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-06-06 12:15, an.malinowska

W ramach projektu TORO Fundacja MaMa realizuje projekt „KES – Kobieca Ekonomia Społeczna”, który ma na celu promocję idei ekonomii społecznej oraz reintegrację zawodową kobiet (na przykład po porodzie czy powracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego) – zachęcenie ich do podjęcia pracy w instytucji ekonomii społecznej oraz wsparcie kobiet już działających w tym obszarze. Projekt jest realizowany poprzez stałe doradztwo i warsztaty prawne, księgowe i zawodowe oraz spotkania tematyczne. Odbędzie się również Forum Kobiecej Ekonomii Społecznej oraz zostanie opracowana broszura zachęcająca kobiety do angażowania się i wspierania ekonomii społecznej. Będą to działania pożytku publicznego realizowane w ramach działalności statutowej Fundacji MaMa.

Projekt jest realizowany w Centrum Matek „Cafe MaMa” – lokalu wynajętym z zasobów m.st. Warszawy, który mieści się przy ulicy Wilczej 27 b (Śródmieście).

W celu zyskania niezależności ekonomicznej Fundacja rozpocznie działalność gospodarczą w formie prowadzenia klubokawiarni kulturalnej rodziców Centrum Matek „Cafe MaMa”, w której będą sprzedawane między innymi wyroby spółdzielni socjalnych oraz prowadzone indywidualne szkolenia i udzielana pomoc bezpośrednia w zakresu ekonomii społecznej. Zysk z działalności będzie przeznaczany na działalność statutową.

Przystosowanie i wyposażenie lokalu do prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz realizacja zadania publicznego pn. „KES – Kobieca Ekonomia Społeczna” są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie otwartego konkursu ofert, w którym Fundacja MaMa została wybrana do testowania produktu IV – Mechanizmu Wsparcia w ramach projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez miasto stołeczne Warszawę wraz z partnerami. Więcej informacji o projekcie: www.ngo.um.warszawa.pl/ekonomia-spoleczna-i-projekt-toro.