NGO

Get Adobe Flash player

Kredyty i pożyczki dla NGO/IES - produkt I

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-06-11 12:33, an.malinowska

Produkt I projektu TORO – Instrument Finansowy (IF) jest to system pożyczkowy wspierający płynność finansową instytucji ekonomii społecznej (m.in. organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych) wspierany przez samorząd. Na Instrument Finansowy składa się szerokie spectrum sprofilowanych do potrzeb instytucji ekonomii społecznej produktów finansowych opracowanych przez partnerów projektu, czyli przez Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich.

 

Produkty oferowane przez Bank Ochrony Środowiska S.A.:

 • kredyt pomostowy (służący finansowaniu zadań projektowych w oczekiwaniu na środki pochodzące w ramach dotacji z m. st. Warszawa bądź z Unii Europejskiej),
 • kredyt uzupełniający (służący finansowaniu kosztów zadań projektowych nieobjętych refundacją ze środków m.st. Warszawa bądź Unii Europejskiej),
 • kredyt na bieżącą działalność (służący finansowaniu bieżącej działalności,
  np. wynagrodzeń, składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i należnych podatków itp.).

 

Produkty oferowane przez Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich:

 • pożyczka obrotowa (służąca finansowaniu bieżącej działalności, np. wynagrodzeń, składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i należnych podatków),
 • pożyczka inwestycyjna (służąca finansowaniu planowanych inwestycji, np. remont siedziby, zakup środka transportu).

 

Szczegółowe warunki kredytów i pożyczek przedstawione są w dokumencie zamieszczonym poniżej. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z partnerami projektu TORO:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) - Katarzyna Skiba, tel.: 48 22 850 89 12, e-mail: katarzyna.skiba[at]bosbank.pl
 • Polsko Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich (PAFPIO) - Dorota Pieńkowska, tel.: 22 542 41 88, e-mail: biuro[at]pafpio.pl

 

Projekt „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznejjest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez m.st. Warszawę wraz z partnerami. Celem projektu jest zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału tych podmiotów
w realizacji miejskich polityk publicznych.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Raport z badania ewaluacyjnego kredytów i pożyczek dla IES - Produkt I projektu TORO
  (plik: are_412_pozyczki_ewaluacja.pdf, rozmiar pliku: 357.44 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Opis kredytów i pożyczek TORO Produkt I
  (plik: opis_kredytow_i_pozyczek_toro_produkt_i.doc, rozmiar pliku: 584 KB)
  Pobierz