NGO

Get Adobe Flash player

Harcerstwo w warszawskich szkołach

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-03-12 12:42, mleciak

Publikacja pn. Harcerstwo w warszawskich szkołach powstała dzięki zaangażowaniu przedstawicieli czterech organizacji harcerskich działających na terenie m.st. Warszawy - Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, Okręgowi Mazowieckiemu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszeniu Harcerskiemu i Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacji Skautingu Europejskiego, przy wsparciu przedstawicieli Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (dalej jako CKS).

Koncepcja stworzenia takiego biuletynu pojawiła się w 2009 roku podczas dyskusji dotyczącej planowanych obchodów stulecia harcerstwa na ziemiach polskich. Zwrócono uwagę na to, że ostatnio nie we wszystkich stołecznych szkołach współpraca kadry pedagogicznej ze środowiskiem harcerskim układa się doskonale i że zdarzają się sytuacje, w których harcówki w warszawkich placówkach oświatowych są likwidowane, a harcerze nie mają miejsc, w których mogliby prowadzić działania wspomagające proces wychowawczy młodych ludzi. Być może jest to spowodowane tym, że osoby, które nie znają zbyt dobrze harcerskich zasad i metod wychowawczych, z pewną nieufnością podchodzą do obecności drużyn harcerskich w szkołach.

Ta publikacja ma za zadanie przybliżyć wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim dyrektorom szkół, ideę Harcerstwa - jego pozytywne oddziaływanie na kształowanie postaw prospołecznych wśród dzieci oraz młodzieży, a także nieoceniony wpływ na twórczy rozwój kolejnego pokolenia obywateli naszego kraju.

Prace nad biuletynem trwały blisko dwa lata. Przez ten czas zespół roboczy, w skład którego weszli harcerze z każdej z ww. organizacji harcerskiej oraz urzędnicy, przygotował osiemdziesięciostronicową publikację. Wkład merytoryczy, pracując społecznie, wnieśli harcerze, a za kwestie koordynacyjne, organizacyjne i techniczne, a także ogólny pomysł na wygląd biuletynu odpowiadali przedstawiciele CKS-u. Projekt graficzny i wydruk publikacji został sfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Biuletyn w wersji papierowej został przekazany przede wszystkim dyrektorom stołecznych szkół, a wersji elektronicznej można zapoznać się z nim m.in. tutaj.

Zapraszamy do lektury!

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Harcerstwo w warszawskich szkołach
    (plik: biuletyn_harcerstwo_strona.pdf, rozmiar pliku: 10456.55 KB)
    Pobierz