NGO

Get Adobe Flash player

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-06-25 12:44, eturczanska

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Materiał dostępny na:

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/zapraszamy_do_wspoltworzenia_programu_wspolpracy_na_2018_rok.html?cHash=68e34f8fb5

Termin składania uwag i propozycji do 6 lipca br.  

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2018. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2018.html