NGO

Get Adobe Flash player

Spotkanie inaugurujące BKDS przy Biurze Cyfryzacji Urzędu m.st. Warszawy

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-12-14 14:42, ext.piotr.jesiotr

Szanowni Państwo,

 

W odpowiedzi na wniosek o powołanie Branżowej Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Cyfryzacji m.st. Warszawy, działając w oparciu o uchwałę nr LXXIV/2100/2018 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pragnę poinformować o powołaniu Branżowej Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Cyfryzacji Miasta i jednocześnie zaprosić na pierwsze posiedzenie Komisji, które odbędzie się:

20 grudnia 2018 r. (czwartek)

w Pawilonie Zodiak, w Pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4

w godzinach 12.30-14.30

 

Z uwagi na szereg spraw formalno-technicznych, wymagających ustalenia na początku pracy Komisji, sugerujemy uwzględnienie w planie spotkania nw. spraw, pozostawiając jednocześnie katalog tematów otwarty na sugestie z Państwa strony. Chcielibyśmy, m.in:

  • porozmawiać wspólnie z Państwem o sprawach organizacyjno-formalnych – dla których punktem wyjścia powinien być Regulamin BKDS;
  • porozmawiać także o planach BKDS na 2019 r.; 
  • ustalić terminarz najbliższych posiedzeń BKDS;
  • przekazać Państwu informacje o planach BC na 2019 r., w tym o działaniach, w które chcielibyśmy włączyć partnerów społecznych.

 

Osobą do kontaktu w ww. sprawie jest: Krzysztof Wittels, kwittels@um.warszawa.pl, +48224432265